Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

För att få en plats på anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) måste du göra två ansökningar.

 • Först söker du rätten till undervisning i anpassad grundskola via blankett.
 • Sen gör du ett skolval till anpassad grundskola via en blankett som du får när beslutet från kommunen är klart. 

Har du frågor om ansökan kontakta grundsarskola@uppsala.se.

Sök anpassad grundskola (PDF, 240 KB)

Sök ett extra år i anpassad grundskola (PDF, 211 KB)

Begär utskrivning ur anpassad grundskola (PDF, 206 KB)

Fyll i blanketten och skicka den till:

Uppsala kommun
Registrator utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala

Om du ska flytta till Uppsala kommun

Om du ska flytta till och söka plats på anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola i Uppsala och ditt barn är inskrivet i anpassad skola i din nuvarande hemkommun ska du skicka in:

 • Beslut som kommunen fattat om rätten till anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.
 • Det underlag som var grund för beslutet om rätt till anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola: en psykologbedömning, en medicinsk bedömning, en social bedömning och en pedagogisk bedömning.
 • En aktuell pedagogisk bedömning från den skola ditt barn går i nu.

Skicka underlagen till:

Uppsala kommun
Registrator utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala

Om du har frågor kontakta: grundsarskola@uppsala.se

Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala

Nyheter om anpassad skola

 • Uppsala blir först i landet med distansundervisning som särskilt stöd

  Uppsala kommun har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva distansundervisning för elever som av medicinska eller sociala skäl inte kan delta i undervisningen på plats i skolan.

 • Har du en praoplats för en högstadie-elev?

  Uppsala kommun genomför prao (praktisk arbetslivsorientering) under totalt tio dagar för årskurs 8 och 9 i grundskolan och två dagar för årskurs 7, 8 och 9 i anpassad grundskola. Nu behöver vi fler praoplatser.

 • Särskola blir anpassad skola

  I juli byter alla grund- och gymnasiesärskolor i Sverige namn. Den nya benämningen blir då anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med anpassad skola

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.