Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Fritidshem anpassad grundskola (tidigare fritidshem grundsärskola) är för elever med funktionsnedsättning. Fritidshemmen erbjuder omsorg och tillsyn före och efter skoldagen samt på skollov. Här kan eleven gå till och med 31 juli det år hen fyller 13 år.

  Fritidshemmen finns i anslutning till en anpassad grundskola. 

  Kostnaden baseras på hushållets gemensamma inkomst.

   

 2. Sök fritidshem anpassad grundskola

  För att söka plats för ditt barn på fritidshem anpassad grundskola behöver du först veta på vilken skola barnet har fått plats. När du vet skola kan du ansöka via e-tjänst eller blankett.

  Om ditt barn ska börja anpassad grundskola kan ni få en plats i fritidshem tidigast från och med 1 augusti.

  Placeringen på fritidshemmet avslutas den 31 juli det år barnet fyller 13 år. Om ditt barn har behov av fritidshem från hösten hen fyller 13 år ska du kontakta barnets biståndshandläggare. 

  Sök plats till fritidshem anpassad grundskola via e-tjänst

  Sök plats till fritidshem anpassad grundskola via blankett (PDF, 59 KB)

  Svara på erbjudandet och lämna inkomstanmälan

  När barnet får erbjudande om plats i fritidshem behöver du som vårdnadshavare svara på erbjudandet. Om ni är två vårdnadshavare måste båda svara.

  Du som vårdnadshavare behöver också lämna en inkomstanmälan. Den ligger till grund för avgiften.

  Svara på erbjudande och lämna inkomstanmälan via e-tjänst

  Lämna inkomstanmälan via blankett (PDF, 91 KB)

 3. Säg upp plats i fritidshem anpassad grundskola

  Om du vill säga upp barnets plats på fritidshemmet gör du det via e-tjänst. Är ni två vårdnadshavare måste båda logga in i e-tjänsten och bekräfta uppsägningen. Uppsägningstiden är en månad. 

  Säg upp plats i fritidshem anpassad grundskola via e-tjänst

 4. Kostnad för fritidshem anpassad grundskola

  Kostnaden för fritidshem anpassad grundskola är 2 procent av hushållets inkomster, men den blir aldrig högre än maxavgiften. Du betalar avgiften även om ditt barn är sjukt eller ledigt.

  Se Avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb

 5. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola och förskoleklass. Du kan också få hjälp av Kontaktcenter med att hitta och ansöka om skola. Kontaktcenter finns i Stadshuset på Stadshusgatan 2. 
  Se Kontaktcenters öppettider

  Telefon

  0771-72 70 01

  Menyval 3 för grundskola, menyval 2 för fritidshem.
  Telefontid: måndagar och onsdagar 9.30-11.30.

  E-post

  antagning.grundskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola
  753 75 Uppsala

Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

Så arbetar vi med anpassad skola

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.