Förtroendevald

Anders A Aronsson (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Valberedningen
  led 2018-10-15 − 2019-12-31
 • Valnämnden
  led 2018-03-26 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  led 2017-01-01 − 2018-12-31
 • Socialnämndens individutskott ensamkommande
  v ordf 2017-01-01 − 2018-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Valberedningen
  led 2014-10-27 − 2018-10-14
 • Socialnämndens individutskott 3
  v ordf 2017-01-01 − 2017-01-01
 • Styrelsen Uppsala vård och omsorg
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Norr
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Öster
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Väster
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Söder
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Länsstyrelsens strategiska ledningsgrupp för etablering och integration
  ers 2011-04-13 − 2014-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2007-02-28 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  ordf 2011-01-10 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  led 2006-11-06 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsalabuss AB
  led 2010-03-29 − 2012-01-02
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2010-03-29 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
  led 2010-03-29 − 2010-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  ordf 2007-01-10 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2010-03-29 − 2010-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Öster
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  led 2003-12-15 − 2006-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2003-03-26 − 2006-12-31
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  led 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Svartbäckens KDN
  v ordf 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  ers 2002-02-01 − 2002-12-31
 • Svartbäckens KDN
  led 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Svartbäckens KDN
  ers 1989-01-01 − 1991-12-31