Styrelsen Uppsala vård och omsorg upphörde 31 december 2016. De nämnder som tagit över ansvaret för olika frågor är omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden.