Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Anders A Aronsson (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Valberedningen
  ers 2022-10-20 − 2023-10-19
 • Valnämnden
  led 2021-06-01 − 2022-12-31
 • Lantmäteriförättning
  godman 2019-03-25 − 2022-12-31
 • Arvodesberedningen
  led 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Plan- och byggnadsnämnden
  1:e v ordf 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  v ordf 2019-12-12 − 2022-12-31
 • Valberedningen
  led 2022-01-01 − 2022-10-19
 • Kommunfullmäktige
  led 2018-10-15 − 2022-10-14
 • Landsbygdsberedningen
  led 2019-12-01 − 2022-09-30
 • Valberedningen
  led 2020-01-01 − 2021-12-31
 • Valberedningen
  led 2018-10-15 − 2019-12-31
 • Socialnämnden
  led 2017-01-01 − 2018-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Valnämnden
  led 2018-03-26 − 2018-12-31
 • Socialnämndens individutskott 5
  v ordf 2017-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Valberedningen
  led 2014-10-27 − 2018-10-14
 • Socialnämndens individutskott 3
  v ordf 2017-01-01 − 2017-01-01
 • Styrelsen Uppsala vård och omsorg
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2007-02-28 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Väster
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Länsstyrelsens strategiska ledningsgrupp för etablering och integration
  ers 2011-04-13 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Norr
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  ordf 2011-01-10 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Söder
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Öster
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  led 2006-11-06 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsalabuss AB
  led 2010-03-29 − 2012-01-02
 • Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
  led 2010-03-29 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Öster
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  ordf 2007-01-10 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2010-03-29 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2010-03-29 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  led 2003-12-15 − 2006-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2003-03-26 − 2006-12-31
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  led 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Svartbäckens KDN
  v ordf 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  ers 2002-02-01 − 2002-12-31
 • Svartbäckens KDN
  led 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Svartbäckens KDN
  ers 1989-01-01 − 1991-12-31