Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Socialnämndens individutskott 3 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden.

Förtroendevalda i Socialnämndens individutskott 3

Socialnämndens individutskott 3 har 3 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala