Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott är ett utskott under plan- och byggnadsnämnden. De ansvarar främst för att bereda ärenden till nämnden.

Förtroendevalda i Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott

Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda