Stadsbyggnadsförvaltningen

Hitta information om kommande områden och stadsutvecklingsprojekt i och runt Uppsala på kommunens webbplats Uppsala växer.

Aktuellt inom Stadsbyggnadsförvaltningen

Översiktsplan

Översiktsplanen för Uppsala kommun visar vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala. Du kan ta del av planen på flera olika sätt.

Renare Uppsala

Läs om kommunens arbete med att minska nedskräpningen.

Ansök om bygglov via e-tjänst

Nu kan du söka bygglov eller göra en anmälan med hjälp av e-legitimation.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Vi stödjer gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Vi tar fram underlag till beslut samt följer upp och genomför besluten. Vår huvuduppgift är att utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt. För att göra det tar vi bland annat fram kommunens översiktsplan.

Styrdokument

 • Delegations- och arbetsordning namngivningsnämnden

  Delegations- och arbetsordning för namngivningsnämnden.

 • Verksamhetsplan och budget namngivningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020.

 • Fördjupad översiktsplan för Södra staden

  Uppsala växer och Södra staden utgör ett av stadens större utvecklingsområden. Med den fördjupade översiktsplanen tar kommunen ett helhetsgrepp om den pågående och framtida utvecklingen i området.

 • Områdesprogram Södra åstråket

  Programmet för södra åstråket ska visa kommunens viljeriktning och mål för en utveckling av området. Programmet ska också redovisa förutsättningar för och konsekvenser av en utveckling och utbyggnad. Programmet ska utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneringen och utvecklingen av södra åstråket. Det ska belysa vilka frågor som måste hanteras och lösas i den fortsatta planprocessen och under genomförandet.

 • Områdesprogram Östra Sala backe

  Programmet visar kommunens viljeriktning och mål för en utveckling av Östra Sala backe och förutsättningar för och konsekvenser av en utbyggnad av området. Programmet utgör underlag för den fortsatta detaljplaneringen och belyser vilka strategiska frågor som måste hanteras och lösas i den fortsatta planprocessen och genomförandet.

Se alla styrdokument

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Stationsgatan 12

Postadress

Uppsala kommun

stadsbyggnadsförvaltningen

753 75 Uppsala