Stadsbyggnadsförvaltningen

Hitta information om kommande områden och stadsutvecklingsprojekt i och runt Uppsala på kommunens webbplats Uppsala växer.

Aktuellt inom Stadsbyggnadsförvaltningen

Översiktsplan

Översiktsplanen för Uppsala kommun visar vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala. Du kan ta del av planen på flera olika sätt.

Renare Uppsala

Läs om kommunens arbete med att minska nedskräpningen.

Ansök om bygglov via e-tjänst

Nu kan du söka bygglov eller göra en anmälan med hjälp av e-legitimation.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Vi stödjer gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Vi tar fram underlag till beslut samt följer upp och genomför besluten. Vår huvuduppgift är att utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt. För att göra det tar vi bland annat fram kommunens översiktsplan.

Styrdokument

 • Idrotts- och fritidspolitiskt program

  Uppsala kommuns idrotts- och fritidspolitiska program tar ett helhetsperspektiv på Uppsalabornas fria tid. Programmet utgör utgångspunkt för alla nämnder, styrelser, förvaltningar samt bolag och deras bidrag till att förverkliga de mål som återges i programmet.

 • Översiktsplan 2016 – kortversion

  Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 12 december 2016. Här kan du läsa en kortversion av översiktsplanen.

 • Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala Hamn

  Här hittar du de lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna för Uppsala Hamn.

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2017

  Handlingsplanen är ett verktyg för att tydliggöra, följa upp och planera för de insatser som ska ske på landsbygderna.

 • Arkitekturpolicy

  Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor. Policyn ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Stationsgatan 12

Postadress

Uppsala kommun

stadsbyggnadsförvaltningen

753 75 Uppsala