Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Landsbygderna

Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.

Vårt mål:

Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

 • Så ser boende och verksamma i Tuna på utvecklingen i området

  Under höstmarknaden i oktober var vi på plats i Tuna för att träffa boende och verksamma i området och prata om utvecklingen i området. Nu kan du ta del av de synpunkter vi fick in under dialogen.

 • Så vill boende och verksamma i Järlåsa att området ska utvecklas

  Här kan du ta del av synpunkterna från dialog 24 oktober i Järlåsa med boende och verksamma i området. Resultatet visar även svar från en digital enkät - om ett framtida hållbart och gott liv i Järlåsa.

 • Så vill boende och verksamma i Knutby att området utvecklas

  I slutet av augusti 2023 var vi på plats i Knutby för att prata med boende och verksamma i området om Knutbys utveckling. Nu kan du ta del av de synpunkter som vi fick in under dialogen.

 • Så vill boende och verksamma i Storvreta att området utvecklas

  Under Storvretadagen i augusti var Uppsala kommun på plats vid Storvreta centrum för att prata med boende och verksamma i området. Här kan du ta del av en sammanfattning av de synpunkter som vi fick in om utvecklingen i Storvreta.

 • Uppsnack - dialoger i ett tidigt skede av samhällsbyggnadsprocessen

  Under 2023–2024 genomför vi dialoger i tätorter med fokus på hållbar bygde- och ortsutveckling i ett tidigt skede av samhällsbyggnadsprocessen. Vi kallar dialogerna för Uppsnack – här kan du läsa om kommande och genomförda Uppsnackdialoger.

 • Nu är arbetshubben The Local Hub invigd i Björklinge

  30 mars invigdes arbetshubben The Local Hub i Björklinge. En ny mötes- och arbetsplats i Björklinge som kan minska antalet bilresor till andra orter samtidigt som det främjar näringslivet på landsbygden. Det skapar bättre förutsättningar för fler att både bo, arbeta och verka i lokalsamhället.

 • The Local Hub Björklinge på nationell konferens

  Under den nationella konferensen Mobilitet och samhälle den 30 maj 2023, arrangerad av Aktuell hållbarhet och Dagens samhälle, talade landsbygdsstrateg Cecilia Carlqvist på temat Landsbygdernas mobilitetsmöjligheter med utgångspunkt i projektet The Local Hub Björklinge.

 • Landsbygdsprogram för Uppsala kommun

  För att kunna prioritera och driva kommunens arbete med landsbygdsfrågor på ett samlat sätt har vi tagit fram ett landsbygdsprogram. Programmets övergripande mål är att Uppsala ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

 • Medborgarbudget

  För att ge invånarna större inflytande över de satsningar som görs lokalt införde Uppsala kommun pilotprojektet Medborgarbudget 2018. Målet är att öka det lokala engagemanget och ge invånarna möjlighet att påverka sin bygds utveckling.

 • Landsbygdsberedningen

  Landsbygdsberedningens uppdrag är att minska den upplevda klyftan mellan stad och landsbygder. Beredningen som funnits sedan 2019 ska både ta hand om faktiska problem och se till att arbetet med landsbygderna görs utifrån uppsatta mål.

 • Bostadsbyggande på landsbygden

  Det är viktigt att kunna erbjuda olika typer av bostäder för att kunna flytta till, eller bo kvar på, landsbygden oavsett ålder och plånbok. Därför satsar kommunen på bostadsbyggande, inledningsvis i följande tre orter: Skyttorp, Knutby och Björklinge.

 • Få stöd vid anläggning eller restaurering av våtmarker

  Äger eller förvaltar du skog eller jordbruksmark och har idéer kring och intresse av anläggning eller restaurering av våtmarker? Då kan du få stöd av kommunens åtgärdssamordnare.

 • Testbädd digitaliserat jordbruk

  För att minska utsläppet av växthusgaser inom svenskt jordbruk driver forskningsinstitutet RISE projektet Testbädd digitaliserat jordbruk. Uppsala kommun har valt att stödja projektet eftersom jordbruket är en central del av näringslivet på landsbygderna.

 • Servicepunkter

  Genom servicepunkterna vill vi utveckla befintlig service på landsbygderna, vilket är viktigt i en växande landsbygdskommun. De utgör en central mötesplats där invånarna kan ta del av relevant information både från kommunen och lokalt från bygden.

 • Årets landsbygdsaktör

  I Uppsala kommun finns många entreprenörer och eldsjälar som är viktiga för landsbygdernas utveckling. Varje år uppmärksammar vi någon av dessa lite extra.

 • Pendlarparkering

  En pendlarparkering gör det möjligt för dig att samåka med andra och byta färdmedel genom att ställa av ditt eget fordon på lämplig plats. Här kan du läsa var du parkera din bil eller cykel för att byta till buss, tåg eller kunna samåka i någon annans bil.

 • Bredbandsutbyggnad

  94 procent av alla hushåll i Uppsala kommun har tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit per sekund 2021. Eftersom utbyggnaden mestadels skett i tätbebyggt område är det viktigt att samverka för att nå målen även på landsbygderna.

 • Stöd till föreningar

  Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor tillsammans i sin bygd kan söka bidrag för att förverkliga sina idéer. Både ideella och ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller liknande organisationer kan beviljas finansiering.

 • Uppsökarna - projektstöd för föreningar

  Målet med projektet Uppsökarna är att stärka det lokala engagemanget på landsbygderna. Du kan exempelvis få stöd för hållbara evenemang och upprustning av befintliga eller nya möteslokaler.

 • Nyhetsbrev om landsbygdsutveckling

  Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du ta del av det senaste inom kommunens och andra aktörers arbete med landsbygdsutveckling. Ta del av alltifrån evenemang och nyheter till nya utlysningar och projektfinansiering.

Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter om du har frågor som rör landsbygdsutveckling. 

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. 

E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.