Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Översiktsplan 2024

Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.

Pågående arbete

Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 är fortfarande aktuell men behöver uppdateras. Det är ett arbete som pågår just nu. Du kommer att kunna lämna synpunkter på översiktsplanen vid flera tillfällen fram till att den uppdaterade versionen beslutas i kommunfullmäktige 2024. Detta kommer ske genom dialoger, enkäter och samråd med medborgare, föreningar, företagare och myndigheter. Alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd.

 • Översiktsplanering på tre minuter

  I vår film om översiktsplanering får du snabbt koll på vad en översiktsplan är för något, hur vi planerar Uppsalas utveckling och hur du som Uppsalabo kan påverka.

 • Översiktsplan 2016

  Uppsala kommuns översiktsplan 2016 håller på att uppdateras. Omvärldsförändringar och Uppsalas utveckling har lett till nya behov rörande bostäder, verksamhetslokaler, offentliga rum och kommunikationer.

 • Nu kan du som företagare vara med och påverka Uppsalas utveckling

  Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för platsen där ditt företag verkar? Delta i vår enkät om utvecklingen av Uppsala – dina inspel är värdefulla för oss i vårt arbete med översiktsplanen.

 • Besök Uppsalarummet

  Under våren kommer vi att ha en utställning i Uppsalarummet där vi bjuder in till dialog med Uppsalabor. Där kommer du även kunna delta i undersökningar kopplade till arbetet med översiktsplanen.

 • Ordlista

  Det dyker ofta upp svåra och ovanliga ord när vi pratar om stadsutveckling och översiktsplan. Här förklarar vi några av de vanligaste begreppen och orden som används.