Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Planprogram

Områdesprogram Södra åstråket

Programmet för södra åstråket ska visa kommunens viljeriktning och mål för en utveckling av området. Programmet ska också redovisa förutsättningar för och konsekvenser av en utveckling och utbyggnad. Programmet ska utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneringen och utvecklingen av södra åstråket. Det ska belysa vilka frågor som måste hanteras och lösas i den fortsatta planprocessen och under genomförandet.

Sammanfattning

Hela området från Munkgatan till Kungsängsbron ses som en helhet i Åstråket och utformningen ska göras med målet att skapa ett levande, upplevelserikt och innehållsrikt park- och aktivitetsstråk som fungerar både vid stora evenemang och till vardags.

Södra Åstråket utgör en del av stadens innersta delar och utgör en viktig symbolplats såväl ur ett historiskt perspektiv som för idrotts- och evenemangsbesökare och för Uppsalabornas vardagsrekreation. Detta innebär att tillskott i denna miljö skall göras med krav på särskilt hög arkitektonisk kvalitet. Särskild omsorg läggs på arkitekturen för det nya Studenternas och hur detta samspelar med Stadsträdgården, Fyrisån och åsen och staden som helhet.