Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Översiktsplan

Fördjupad översiktsplan Rörken-Hovgården

Den fördjupade översiktsplan för Rörken-Hovgården kompletterar den kommunomfattande översiktsplanen. Planen beskriver området som sedan 1970-talet nyttjats för avfallsåtervinning, avfallsdeponi och motorsport. Den fördjupade översiktsplanen för Rörken-Hovgården ska läsas tillsammans med planeringsstrategin för översiktsplanen. Se länk i sammanfattningen på denna sida.

Sammanfattning

Den fördjupade översiktsplanen för Rörken-Hovgården (FÖP Rörken-Hovgården) ska läsas tillsammans med planeringsstrategin för översiktsplanen. Se ytterligare information om FÖP Rörken-Hovgården i planeringsstrategin som godkändes 7 november 2023 av kommunfullmäktige.
Planeringsstrategi för översiktsplanen