Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Översiktsplan

Planeringsstrategi för Uppsala kommuns översiktsplanering

Varje mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till hur aktuell översiktsplanen är i en så kallad planeringsstrategi. I planeringsstrategin kan kommunfullmäktige förklara i vilken utsträckning översiktsplanen ska styra och hur den ska göra det. Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste planeringsstrategin. Planeringsstrategin godkändes av kommunfullmäktige 7 november 2023.

Sammanfattning

Minst en gång varje mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Det görs i en så kallad planeringsstrategi. I praktiken innebär det att de förtroendevalda talar om vilka delar i planen som inte är aktuell. Det handlar också om att tolka planen för att ge mer precisa riktlinjer för den närmaste tiden. På det sättet hjälper förklaringen olika aktörer att använda och följa översiktsplanen. Planeringsstrategin talar också om vad arbetet inom översiktsplaneringen ska riktas in på de närmaste åren.

När kommunfullmäktige beslutat om en planeringsstrategi ger den ytterligare vägledning om hur översiktsplanen ska användas. Därför bör du alltid läsa översiktsplanen tillsammans med planeringsstrategin.

När översiktsplanen inte längre är tillräckligt aktuell för att ge vägledning som beslutsunderlag ska den revideras. Då kan planeringsstrategin utgöra ett underlag för revideringen.