Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Planprogram

Planprogram för Gottsundaområdet

Planprogrammet beskriver en omfattande stadsutveckling i Gottsundaområdet med minst 5 000 nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. Centrumområdet i Gottsunda ska utvecklas till en stadsnod för södra Uppsala - en levande och trivsam centrummiljö för såväl boende som besökare.

Sammanfattning

Mest ny bebyggelse kring stadsstråket

Alla ska kunna vistas och känna sig trygga i Gottsunda. Längs Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé kommer mycket av den nya bebyggelsen att placeras. Nya hus med bostäder, butiker och andra lokaler gör stråket mer levande och tryggt. Här kommer också den nya spårvägen att gå. Den nya bebyggelsen ska knyta samman Gottsundaområdets olika delar.

Grönska och bostäder

Grönområden och parker är viktigt för trivseln och Gottsunda har idag stora, sammanhängande, härliga grönområden att vistas och röra sig i. Dessa kommer i stor utsträckning finnas kvar och utvecklas. Men nya bostäder är också viktigt. Därför måste vi på vissa ställen kompromissa och bygga bostäder på områden som idag är grönområden. Det sker främst längs det nya stadsstråket. Det viktigaste är att det blir en bra balans mellan bostäder och grönområden. Framtidens Gottsunda behöver båda delarna.