Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Planprogram

Områdesprogram Östra Fyrislund

Strategiskt program för planläggning och utbyggnad av östra Fyrislund.

Sammanfattning

Tyngdpunkten i programmet ligger på den övergripande strukturen av gator, kvartersmark med skilda användningssätt, grönstruktur/dagvattenhantering samt några bärande gestaltningsprinciper. Programmet indikerar även en möjlig utbyggnadsordning. Utbyggnaden kommer sannolikt att pågå i flera decennier. Totalt ges utrymme för ca 100 ha kvartersmark och ca 500 000 kvm BTA, varav ca 70 000 kvm i bostäder, eller omkring 600 lägenheter (exklusive expansion inom befintlig kvartersmark och områden där detaljplaneläggning redan pågår).