Framtidens konstverksamhet

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag av kulturnämnden att utreda Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och Uppsala konstmuseums lokalisering.

Arbetet inleddes med en förstudie under 2017 av den externa utredaren Jane Nilsson. Syftet med studien är att föreslå vad Uppsala konstmuseums framtida verksamhet ska innehålla och vilka krav det ställer på lokalernas utformning. Den ska också ge förslag på möjliga platser för verksamheten.

Läs förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun (PDF, 6 MB)

Förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun presenterades den 21 januari 2018 på Uppsala konstmuseum.
Läs presentationen som visades 21 januari (PDF, 1 MB)

Förstudien ska ligga till grund för beslut om inriktning för fortsatt utredning av Uppsala konstmuseums verksamhet och lokaler. I mars 2018 kommer kulturnämnden att ta emot förstudien och besluta om hur man vill gå vidare i frågan.

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala