Framtidens konstverksamhet

2017 påbörjades en förstudie om ett nytt konstmuseum i Uppsala. Syftet med studien var att föreslå vad Uppsala konstmuseums framtida verksamhet ska innehålla och vilka krav det ställer på lokalernas utformning. Den skulle också ge förslag på möjliga platser för verksamheten.

En slutsats av förstudien, som presenterades i början av 2018, var att museet behöver större och mer ändamålsenliga lokaler för att Uppsala konstmuseum ska kunna fortsätta att erbjuda en attraktiv verksamhet i en växande stad.

Nu fördjupas utredningen och utredningstiden förlängs till februari 2020 för att få ett mer omfattande beslutsunderlag. Innan ett förslag läggs fram ska en medborgardialog genomföras.
Läs förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun (PDF, 6 MB)

Förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun presenterades den 21 januari 2018 på Uppsala konstmuseum.
Läs presentationen som visades 21 januari (PDF, 1 MB)

Förstudien ska ligga till grund för beslut om inriktning för fortsatt utredning av Uppsala konstmuseums verksamhet och lokaler. I mars 2018 kommer kulturnämnden att ta emot förstudien och besluta om hur man vill gå vidare i frågan.

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala