Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Framtidens konstverksamhet

Här kan du läsa om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet.

Framtidens konstverksamhet

Nuläge

På kommunstyrelsens möte 12 maj fattades beslut om att utveckla Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler. Beslutet innebär att kommunen utvecklar verksamheten och anpassar de nuvarande lokalerna på Uppsala slott för att förbättra tillgängligheten och upplevelsen för besökarna och förutsättningarna för verksamheten. Beslutet innebär även en utökning av konstverksamheten och att konstmuseet börjar med tillfällig konstverksamhet i olika stadsdelar och på landsbygden. Kommunen ska även öppna ett historiskt centrum i Uppsala slott och utveckla slottsparken.

Beslutet innebär att konstmuseets verksamhet ska utvecklas. Ett framtida behov av utökade lokaler förs in i kommunens lokalförsörjningsplan.

Kommunfullmäktige beslutade 31 maj 2021 att genomföra förslaget.

Bakgrund

  • 2017 genomförde kulturnämnden en förstudie om ett nytt konstmuseum i Uppsala som återrapporterades till kommunstyrelsen.
  • 2018-2021 gjordes sedan en fördjupad utredning kring utveckling av kommunens konstverksamhet och placering av Uppsala konstmuseum som återrapporterades till kommunstyrelsen. Utredningens arbete har löpande presenterats för kommunstyrelsen.
  • 3 mars 2021 beslutades om fortsatt förhandling med Statens fastighetsverk. 22 mars beslutade kommunstyrelsen att upphäva beslutet från den 3 mars och uppdra åt förvaltningsorganisationen att återkomma med ett förslag på fortsatt hantering.
  • 12 maj 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att utveckla Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler. Kommunfullmäktige beslutade 31 maj 2021 att genomföra förslaget. 

Läs ärendet om utveckling av kommunens konstverksamhet och placering av Uppsala konstmuseum.

Tidigare förslag till utveckling av kommunens konstverksamhet och placering av Uppsala konstmuseum