Framtidens konstverksamhet

 1. I korthet


  Kulturförvaltningen har fått i uppdrag av kulturnämnden att utreda Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och Uppsala konstmuseums lokalisering.

  Arbetet inleds med en förstudie under 2017. Syftet är att föreslå vad Uppsala konstmuseums verksamhet ska innehålla och vilka krav det ställer på lokalernas utformning. Förstudien ska också ge förslag på möjliga platser för verksamheten. 

  Fäll ihop
 2. Vi söker utredare


  Sista ansökningsdatum 20 mars.

  Vi söker dig som vill vara med och utveckla konstlivet i Uppsala. 
  Du ska ha

  • professionell erfarenhet av museiverksamhet
  • god kännedom om konstverksamhet, såväl nationellt som internationellt
  • utrednings- och samordningserfarenhet.

  Det är önskvärt att du också har kunskap om

  • ekonomi
  • byggnadsprojektering.

  Uppdrag och process

  Förstudien leds av en styrgrupp med kulturdirektören som ordförande och består av tjänstepersoner inom kommunens förvaltning och bolag. En politisk och en sakkunnig referensgrupp ingår i projektet. Avstämning sker med berörda aktörer och olika former av dialog kommer att föras med kulturaktörer och intresserade medborgare. Till arbetet med förstudien kopplas en kommunikationsplan.

  Det kan även bli aktuellt att du samarbetar i ditt utredningsarbete med andra anlitade deltagare i utredningen.

  Utredningen styrs av det utredningsdirektiv för förstudie till utredning om framtida konstverksamhet som kulturnämnden antagit.

  Uppdraget omfattar en sammanlagd arbetsinsats på 3 månader under 2017.  

  Läs utredningsdirektivet för ytterligare information. (PDF, 145 KB)

  Fäll ihop
 3. Kontakt


  Kontakta kulturförvaltningen

  Kontakta Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum om du har frågor om uppdraget

  Telefon: 018-727 24 79
  E-post: daniel.werkmaster@uppsala.se

  Ditt anbud skickar du till kulturförvaltningen

  Postadress: Uppsala kommun, Kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop