Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Översiktsplan

Fördjupad översiktsplan för Södra staden

Uppsala växer och Södra staden utgör ett av stadens större utvecklingsområden. Med den fördjupade översiktsplanen tar kommunen ett helhetsgrepp om den pågående och framtida utvecklingen i området. Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden ska läsas tillsammans med planeringsstrategin för översiktsplanen. Se länk i sammanfattningen på denna sida.

Sammanfattning

Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden (FÖP Södra staden) ska läsas tillsammans med planeringsstrategin för översiktsplanen. Se ytterligare information om FÖP Södra staden i planeringsstrategin som godkändes 7 november 2023 av kommunfullmäktige.
Planeringsstrategi för översiktsplanen

Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden sträcker sig till år 2050 och ska bereda plats för upp till 25 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetstillfällen. En full utbyggnad av Södra staden är beroende av en spårutbyggnad på Ostkustbanan, ny pendeltågsstation i Bergsbrunna och ny kollektivtrafikbro över Fyrisån. Planen kommer att medverka till en förbättrad tillgänglighet och högre kapacitet i transportsystemet med fokus på kollektivtrafiken samt på insatser för att förstärka naturens ekosystemtjänster.

Relaterade dokument

Underlagsrapporter till fördjupad översiktsplan för Södra staden inför samrådet 2015.

Underlagsrapporter till fördjupad översiktsplan för Södra staden inför utställning 2016.