Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Planprogram

Planprogram för Marielund

Syftet med planprogrammet för Marielund är att skapa ett beslutsunderlag för framtida utveckling av området. Planprogrammet ska säkerställa att byggnation av bostäder, gator och vatten- och avloppsanläggningar går att åstadkomma. Planprogrammet för Marielund antogs av kommunstyrelsen 8 mars 2023.

Dokument

Planprogram för Marielund

PDF, 3 MB | Lyssna

Det antagna planprogrammet för Marielund.

Samrådsredogörelse planprogram för Marielund

PDF, 826 KB | Lyssna

Dokumentet sammanfattar de synpunkter som inkom på programförslaget under samrådet våren 2021, samt ändringar som gjordes i programförslaget efter samrådet.

Sammanfattning

Syftet med planprogrammet är att skapa ett beslutsunderlag för en framtida utveckling av området. Planprogrammet ska säkerställa att innehållet kan genomföras, det vill säga att byggnation av bostäder, gator och vatten- och avloppsanläggningar går att åstadkomma. Det är av särskild vikt att förbättra vattenkvaliteten i sjön Trehörningen.

Planprogrammet innehåller en etappindelning samt nulägesbedömning av tidplaner för detaljplaneläggning och genomförande. Planprogrammet ska också vara vägledande för kommunens fortsatta planering och kommunikation med andra aktörer som till exempel Trafikverket, handläggare av detaljplaner och bygglov samt för förtroendevalda och fastighetsägare.

Planprogrammet är ett rådgivande planeringsdokument som ska utgöra ett stöd i den fortsatta detaljplaneprocessen.

I planprogrammet kan du till exempel läsa om

  • bakgrund och syfte
  • förutsättningar och förslag till förändringar
  • genomförandebeskrivning 
  • beskrivning av konsekvenser.