Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2021-003215

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling av Blåsenhusområdet. Detta genom att i områdets nordvästra del, inom fastigheten Kåbo 5:1 mellan Arkivcentrum och Campus 1477, pröva möjligheterna för bostadsändamål, universitet, kontor och centrum. Detaljplanens reglering är flexibel och området kan komma att nyttjas för en eller flera av de tillåtna användningarna. Byggrätten i den nordvästra delen motsvarar i huvudsak vad som redan gäller i fråga om våningsantal och byggnadsvolym. Med studentbostäder kan det bli bostäder för upp till cirka 600 personer. Planen syftar även till att i områdets sydöstra del pröva Skandionklinikens befintliga byggnad i en planprocess för att senare kunna genomgå en bygglovsprocess. För Skandionkliniken syftar planen även till att pröva möjligheterna för en inglasad vinterträdgård på byggnadens takterrass.

Planprocessen är i skede: Samråd
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om samråd

Datum för samråd

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Informationsmöte

Välkommen till informationsmöte under samrådstiden. Under mötet presenterar vi förslaget till detaljplan och du har möjlighet att ställa frågor.

Datum: Torsdag 1 februari
Tid: 17.30
Plats: Lokal på Artillerigatan 7

Hitta till Artillerigatan

Kontakta enheten för detaljplanering

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Telefon:
018-727 00 00