Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2020-002655

Detaljplanen är en del i att genomföra planprogram för Gottsundaområdet. Detaljplanen ska pröva nya bostadskvarter och möjliggöra en omfattande förändring av gatustrukturen som inkluderar en ny östlig entré till Gottsunda centrum och en ny dragning av Elfrida Andrées väg.

Planprocessen är i skede: Samråd
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om samråd

Datum för samråd

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Samrådsmöte hölls 23 augusti

På samrådsmötet 23 augusti 17.30-19.30 berättade vi om detaljplaneförslagen och svarade på frågor. Under mötet presenterade vi både förslaget till detaljplan för Gottsunda östra och detaljplaneförslaget för Gottsunda stadsstråk.

 

Kontakt

Johan Nilsson

Telefon:
018-727 45 49