Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du kan hyra båtplats i Fyrisån, Hammarskog och i Björklinge. Registrera dig i vårt kösystem för att få en båtplats. Här kan du också läsa mer om vad som ingår i båtplatsen, hur stor din båt får vara, vad det kostar med mera.

  I Uppsala finns också en avgiftsfri gästhamn där du får stanna i tre dygn som längst.

 2. Gästhamn i Fyrisån

  Gästhamnen ligger vid stadsträdgårdskajen och har plats för mindre båtar. Som gäst i Fyrisåns gästhamn ska du förtöja inom området som markeras med gästhamnsskyltar. 

  Reservera plats i gästhamnen

  Du kan inte reservera plats i gästhamnen.

  Avgift för gästhamn

  Gästhamnen är avgiftsfri, följ regler och de lokala ordningsföreskrifterna som du hittar här nedanför. Du får stanna 3 dygn som längst.

  Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala hamn

  Registrera ditt besök - Gomarina

  Registrera ditt besök i appen Gomarina och hjälp oss att föra statistik över antalet som gästar hamnen.  

  Information om appen Gomarina (PDF, 158 KB)

  Service

  Serviceanläggningen är inte i drift, därav är det avgiftsfritt att nyttja en båtplats i gästhamnen.

  El finns att tillgå i de svarta pollarna i den södra delen av gästhamnen.

  Avgift

  Gästhamnen är avgiftsfri, följ regler och de lokala ordningsföreskrifterna som du hittar nedanför.

  Tidsbegränsad övernattning

  Du får endast stanna 3 dygn i följd.

  El

  Du får använda lediga eluttag.

  Toalett och dusch

  Det finns gemensamma duschar och toaletter på området. Du får inte använda båt-toalett med direktutsläpp.

  Våra duschar och toaletter kan ibland vara stängda för reparationer och underhåll. Information om det anslås i dessa fall på dörren till servicebyggnaden.

  Avfall

  Septiktanken tömmer du på septiktankstömmaren som finns på bryggan nära hamntoaletterna. På denna plats får du förtöja båten max 30 minuter. Det finns en källsorteringsstation i direkt anslutning till hamntoaletten.

  Miljöfarligt avfall lämnas vid närmaste återvinningscentral ( Spikgatan ).

  Grilla och elda

  Grillning och eldning inom hamnområdet inte är tillåtet utom vid särskilda grillplatser.

  För övriga frågor om gästhamnen mejla hamnen@uppsala.se.

  Kartor över hamnområdet

  Hamnkarta översikt (PDF, 3 MB)

  Gästhamnen (PDF, 7 MB)

  Gästhamnen söder om hamnspången (PDF, 9 MB)

  Småbåtshamnen (PDF, 3 MB)

  Småtbåtshamnen inzoomad (PDF, 4 MB)

  Båtupptagningsplats (PDF, 2 MB)

  Kontakt vid problem med el- eller vattenförsörjning i gästhamnen

  Vid problem med elförsörjning och vatten till båtarna i gästhamnen kan du kontakta:

  • Johan Dansk (Vattenfall), telefon: 076-763 00 52
  • Johannes Eriksson, telefon: 018-727 11 07
 3. Båtplats i Fyrisån

  Uppsala kommun hyr ut 46 båtplatser i Fyrisån söder om Islandsfallet. Det ingår inte boj eller y-bom i båtplatsen, det behöver du som hyr ordna själv. Du kan anmäla intresse för att hyra en båtplats. Det kostar 250 kronor per år att stå i kön. Anmäl intresse för båtplats genom att fylla vårt formulär, se länk längre ned här på sidan under rubriken Ansök om båtplats.

  Avgift för fast båtplats i Fyrisån

  Hamnplatser kan hyras årsvis eller månadsvis. Kostnader för el, vatten, avlopp och sophantering tillkommer och justeras årligen. 

  Fartyg och fritidsbåtar (pris per år, inklusive moms)

  2 400 kronor   Hamnplats, max 10 meter vid kaj
  120 kronor  Hamnplats, tillägg per extra meter vid kaj
  300 kronor  Udda platser eller för k-märkta fartyg, max 3 meter vid kaj
  20 kronor  Udda platser eller för k-märkta fartyg, tillägg per extra meter vid kaj
   2 400 kronor  Östra småbåtshamnen, max 3 meter bred och 10 meter lång 

  Husbåt (pris per år, inklusive moms)

  4 800 kronor

  Hamnplats, max 10 meter vid kaj

  240 kronor

  Tillägg per extra meter vid kaj

  48 000 kronor

  Tillägg utöver grundtaxa för boende per år

  Tillägg för näringsverksamhet (pris per månad, exklusive moms)

  500 kronor

  Avgift för näringsverksamhet, pris per månad

  2 500 kronor

  Trafik enligt turlista, pris per
  trafikeringsmånad

  70 kronor

  Fast plats, pris per kvm serveringsyta och
  månad

  Övriga taxor och avgifter 

  400 kronor

  Avgift för att inte flytta fartyget efter begäran, pris per dygn

  250 kronor

  Avgift för att stå i platskö, pris per år

  El-, vatten-, avlopps- och sophanteringsavgifter (justeras årligen)

  350 kronor per månad

  El 10 amp, årsabonnemang

  Dagspris

  Elförbrukning, kWh

  450 kronor per månad

  El 16 amp, årsabonnemang

  Dagspris  Elförbrukning, kWh
  600 kronor per månad El mer än 16 amp
  Dagspris Elförbrukning, kWh
  150 kronor per månad Vatten, årsabonnemang
  30 kronor per kbm Vattenförbrukning
  45 kronor per månad Avlopp, slamtank, abonnemang
  220 kronor per kbm Tömning, avlopp
  20 kronor per månad Sophantering, abonnemang, del i gemensam anläggning

  För övriga frågor om båtplats i Fyrisån mejla hamnen@uppsala.se.

 4. Båtplats i Hammarskog

  Kommunen hyr ut 11 båtplatser i Hammarskog vid sjön Ekoln. Båten får maximalt vara 5 meter lång, 2 meter bred och 1,20 meter djup. Det ingår inte boj eller y-bom i båtplatsen, det behöver du som hyr ordna själv. Båtplatserna kostar 2 400 kronor per år och det är kö till platserna. Det kostar 250 kronor per år att stå i kön. Anmäl intresse för båtplats genom att fylla vårt formulär som du hittar länk till längre ned på denna sida.

  Se i karta var båtplatserna finns i Hammarskog 

  För övriga frågor om båtplats i Hammarskog mejla hamnen@uppsala.se.

 5. Båtplats i Björklinge

  Kommunen hyr också ut 24 båtplatser i Björklinge friluftsområde. 
  Anmäl intresse för båtplats genom att fylla vårt formulär som du hittar via nedan länk.
  Kostnad för hyra och information om hur du ansöker om båtplats

  För övriga frågor om båtplats i Björklinge mejla hamnen@uppsala.se.

 6. Ansök om båtplats

  För att få en båtplats måste du registrera dig i vårt kösystem. Avgiften är 250 kronor per köplats och år. Du får en faktura så snart ansökan är registrerad. Anmäl intresse för båtplats genom att fylla vårt formulär.

  Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter är korrekta. Om du flyttar eller byter mejladress är det viktigt att du ändrar uppgiften hos hamnen@uppsala.se. Om du får erbjudande om en båtplats och vi inte kan nå dig går erbjudandet till nästa i kön.

  Om du tackar ja till erbjuden båtplats

  Om du blir erbjuden en båtplats och tackar ja kommer Uppsala kommun teckna ett nyttjanderättsavtal med dig för din båt. Har du ingen båt ska du ha införskaffat en båt inom 1 månad från den dag du tackade ja till båtplatsen.

  Om du tackar nej till erbjuden båtplats

  Om du blir erbjuden en båtplats och tackar nej hamnar du sist i kölistan. Vill du säga upp din köplats måste du meddela oss om det. 

  Formulär för intresseanmälan båtplats

 7. Säga upp båtplats och köplats

  Vill du säga upp din båtplats eller din köplats måste du meddela oss via e-post till hamnen@uppsala.se. Det räcker inte med att sluta betala avgiften.

 8. Bygglovspliktiga båtar

  Båtar som är förtöjda under en längre tid, till exempel en husbåt eller en bastuflotte, kan vara bygglovspliktiga.

  Du hittar mer information på Boverkets webbplats:

  För att ansöka om bygglov, ta kontakt med bygglovsenheten i Uppsala kommun:

 9. Kontakt

  Kontakta hamnansvarig

  Kontakta hamnansvarig via nedan e-postadress. 

Kampanjer
 • Friluftslivets år 2021

  I år är det Friluftslivets år i Uppsala och i hela Sverige.

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.