Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Aktuellt

Aktuellt inom Trygghet och säkerhet

 • Statsbidrag riktat till barn och unga i utsatta områden

  Uppsala kommun får åtta miljoner kronor från Socialstyrelsen 2021, för att vidareutveckla sitt brottsförebyggande arbete och sociala insatser med barn och ungdomar i utsatta områden.

 • 5 miljoner ska få fler att lämna kriminalitet

  Uppsala kommun startar en avhopparverksamhet i nära samverkan med polisen och andra berörda myndigheter. Målet är att fler personer ska lämna en kriminell verksamhet och att de ska kunna vända sig till socialförvaltningen för stöd och hjälp. Fyra nya medarbetare rekryteras och en ny organisation sjösätts.

 • Ett år i trygghetens tjänst

  Under 2020 har Uppsala ungdomsjour ökat samverkan med förvaltningar inom kommunen, polisen och frivilligorganisationer, ordnat lovjobb för högstadieelever och utvecklat arbetet med skolmedling. Det har varit ett utmanande och samtidigt utvecklande år.

 • Socialtjänsten tar ett helhetsgrepp i arbetet med barn och unga i riskzon för kriminalitet

  Uppsala kommun intensifierar nu arbetet med barn och unga som befinner sig i riskzon för kriminalitet med ett nytt arbetssätt. Arbetet innebär bland annat att en enhet inom socialförvaltningen kommer arbeta särskilt mot barn och ungdomar som bidrar till att skapa social oro eller begår kriminella handlingar. Socialsekreterare kommer också vid...

 • Brandmän besöker skolor digitalt

  Alla elever som går i sjunde klass får besök av brandmän i förebyggande syfte. Klasser som har haft en brandincident får också besök, för att inte någon ska falsklarma eller elda skräp igen. I december var det premiär i Björklinge för coronasäkra, digitala dragningar.

 • Trygghetsskapande arbete för unga tar inte julledigt

  Extra trygghetsvandringar i centrala Uppsala, kurator via telefon alla vardagar och nattvandringar är exempel på Uppsala ungdomsjours arbete för ungas trygghet under jullovet.

 • Tänd gärna ljus och kom ihåg att släcka dem

  I dessa tider är vi många som spenderar extra mycket tid hemma. Och visst är det mysigt att tända levande ljus när det är så mörkt och kallt. Men visste du att över hälften av alla bränder som orsakas av levande ljus sker i december?

 • Belysning i Uppsala centrum för ökad trygghet och trivsel

  Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020 att trygghetsbelysning ska installeras på Klostergatan mellan Svartbäcksgatan och Dragarbrunnsgatan. Installationen görs för att öka attraktiviteten i Uppsala city och bidra till ökad trygghet och ökad trivsel i stadsrummet.

 • Stöd för att förebygga användande av droger bland unga

  För dig som arbetar med barn och unga finns nu en webbportal med information och material om att förebygga användning av droger.

 • Förstärkta insatser mot ungdomskriminalitet

  Uppsala kommun förstärker socialtjänstens insatser mot ungdomskriminalitet. Nu införs nya arbetssätt med särskilt fokus på barn och unga som begår brott eller är i riskzon för kriminalitet och ett ökat samarbete med polisen.

 • AMP (Affärs- och medborgarplats)

  En ny modell för att skapa trygga och attraktiva platser för alla testas i Uppsala.

 • Bygglovstillsyn - extra fokus på Gottsunda, Stenhagen och Gränby under 2020

  Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att den bebyggda miljön i Uppsala ska vara säker, hälsosam och tillgänglig. Enheten för tillsyn ser sedan till att det efterlevs.

 • Flytt av brända bilvrak prioriteras

  Ett av målen i kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022, är att Uppsala ska vara en ren, trygg och välskött kommun. Nedskräpning, övergivna bilar och klotter bidrar till otrygghet. Därför prioriterar kommunen att arbeta mot detta i syfte att skapa högre trygghetskänsla och för att bidra till en trivsammare boendemiljö.

 • Samverkan med polisen

  Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Uppsala. Arbetet med att minska brottsligheten och öka Uppsalabornas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv,...

 • Brottsförebyggande samverkan gör skillnad

  En permanent områdespolisgrupp, bättre belysning, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 - 2020 har resulterat i.