Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Förstärkta insatser mot ungdomskriminalitet

Uppsala kommun förstärker socialtjänstens insatser mot ungdomskriminalitet. Nu införs nya arbetssätt med särskilt fokus på barn och unga som begår brott eller är i riskzon för kriminalitet och ett ökat samarbete med polisen.

Uppsala kommun tar ett helhetsgrepp i arbetet mot barn, unga och unga vuxna som begår, är i riskgrupp för att begå eller som utsätts för brott. För att så tidigt som möjligt upptäcka de individer som befinner sig i riskzon, kommer det bland annat införas ett särskilt fokuserat arbete mot ungdomar i olika grupperingar och ett ökat samarbete mellan socialtjänsten och Polisen.

Socialtjänsten på plats i polishuset

Den nya satsningen för att förebygga och förhindra att barn och ungdomar begår kriminella handlingar innebär också en ökad närvaro i polishuset. Socialtjänsten kommer att finnas på plats i polishuset för att arbeta tillsammans med Polisen när behov av insatser uppstår.

Fokus på ungdomar i grupperingar som bidrar till social oro och begår kriminella handlingar

Uppsala kommun kommer i större utsträckning att fokusera arbetet på ungdomar som i olika grupperingar bidrar till att skapa social oro och begår kriminella handlingar. En viktig del i satsningen innebär att även den del av socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning kommer arbeta ute i fält och delta i SSPF. Genom deltagande i SSPF, en samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritids samarbetar, förbättras möjligheterna att upptäcka yngre barn som befinner sig i riskzon för kriminalitet.

Stöd till de som vill lämna kriminaliteten

Parallellt med det förebyggande arbetet kommer också stödet stärkas till de personer som vill lämna kriminaliteten. Uppsala kommun satsar därför även på så kallade sociala insatsgrupper (SIG) där flera olika aktörer samarbetar kring insatser och stöd till individen.