Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Samverkan med polisen

Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Uppsala. Arbetet med att minska brottsligheten och öka Uppsalabornas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet

Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har haft överenskommelser och samverkansavtal kring gemensamt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete sedan flera år tillbaka. Målet med samverkan är att Uppsala ska vara en säker och trygg kommun för alla som bor, besöker och verkar här.

Samverkansöverenskommelsen innebär att Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta under perioden 2020 – 2023 arbetar gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala. Parterna förstärker arbetet för att skapa en trygg och säker skolmiljö som är fri från narkotika, hot och våld. Vidare stärker parterna arbetet med särskilt utsatta brottsoffer och möjliggör samverkan kring nya uppkomna problembilder och prioriterade insatser.

Läs samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Polismyndigheten .

Medborgarlöften

För att förstärka och utveckla samverkan tas medborgarlöften fram i samarbete mellan kommunen och polisen. Medborgarlöftena syftar till att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka uppklarningen av begångna brott. Medborgarperspektivet ska tas till vara genom exempelvis medborgardialogar för att göra den lokala problembilden tydligare.
Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra 2019-2020
Medborgarlöfte resecentrum 2020-2023

Medborgarlöfte resecentrum 2020-2023

Se filmen från den 10 juni 2020 där kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling och lokalpolisområdeschef Jan Håkansson signerar det nya medborgarlöftet för 2020-2023.

Medborgardialoger

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen genomför kommunen och polisen tillsammans medborgardialoger för att följa upp tidigare löften och som grund för de nya medborgarlöften som tecknas.
Medborgardialog Gottsunda/Valsätra i november 2018
Medborgardialog för ett tryggt resecentrum i september 2019

Brottsförebyggande arbete

Tillsammans med polisen och Brottsförebyggande rådet (Brå) jobbar kommunen för stärka det brottsförebyggande arbetet i Gottsunda/Valsätra. Samarbetet pågår 2019–2024 och fokuserar på sex konkreta målområden:

  • Minska antalet skjutningar.
  • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen.
  • Öka tryggheten i Gottsunda centrum.
  • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning.
  • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt.
  • Minska rekryteringen till kriminalitet.

Fokus på barn och unga

Kommunen och polisens samarbete fokuserar även på åtgärder bland barn och unga. Uppsala ungdomsjours samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid (förkortat SSPF) har gemensamma samordnare i de mest utsatta områdena som arbetar med sociala insatser för att upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa.

Uppsala ungdomsjours främsta uppgift är att:

  • förebygga social oro
  • arbeta områdesbaserat med lokala aktörer
  • tidigt upptäcka ungdomar som är i riskzonen för utanförskap, droger, kriminalitet och radikalisering.

Läs mer om ungdomsjourens arbete.

Det lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala består av representanter från myndigheter, skola och näringsliv och arbetar för att motverka och minska risken att unga människor hamnar i kriminalitet. Rådet samarbetar med polis, fastighetsägare, landsting, kollektivtrafik samt med grund- och gymnasieskolor.

Läs mer om kommunens arbete med unga och droger.

Läs mer om kommunens arbete med unga och brott.