Unga och droger

Ungdomscentrum ger råd

Om du har frågor om alkohol och narkotika som gäller unga från 13 till och med 20 år kan du kontakta ett av ungdomscentrums team.

Hos ungdomsteamet får du råd och stöd om droger och missbruk. Det kostar inget och teamet har tystnadsplikt. Det du kan få hjälp med är bland annat

  • kartläggning av missbruk
  • stödsamtal
  • stöd till drogfrihet
  • drogtester och avvänjningsprogram.

Läs mer om ungdomsteamet på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se. 

Anmäl om du är orolig

Om du är orolig för att en ung person i din närhet dricker för mycket eller använder droger kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Du får vara anonym. Du kan också anonymt rådfråga ungdomsenheten (mottagningsenheten IFO barn och unga) om du är osäker på om du ska göra en anmälan eller inte.

Kontakta ungdomsenheten (mottagningsenheten IFO för barn och unga)

Ungdomscentrum

Telefon: 018-727 15 50
Besöksadress: Kungsgatan 57 B, våning 3-4
Postadress: 753 75 Uppsala

Kontakta mottagningsenheten IFO barn och unga

Vi svarar på mejl under kontorstid. Övriga tider kan du vända dig till socialjouren.

Telefon: 018-727 52 30
Besöksadress: Hamnesplanaden 3