Information

Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet

Denna samverkansöverenskommelse syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i alla delar av Uppsala.

Sammanfattning

Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta åtar sig under perioden 2020-2023 genom samverkansöverenskommelsen att:

  • Arbeta med gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt som genomförs med stöd av lokal och systematisk kartläggning/lägesbild, orsaknanalys, aktivitet samt uppföljning.
  • Utifrån en gemensam problembild arbeta i samverkan med prioriterade insatser i åtagandeplanen.
  • Ge utrymme för arbete med andra instaser än de prioriterade som regleras i åtagandeplanen.  

Läs mer om samverkan mellan Uppsala kommun och polisen.