Handlingsplan

Samverkansavtal och handlingsplan för ökad trygghet i Uppsala kommun

Samverkan mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala län, polisområde Uppsala, med mål att öka tryggheten i kommunen.

Sammanfattning

Uppsala kommun har tecknat en överenskommelse med Polismyndigheten i Uppsala län sedan 2010. Avtalet är en ny överenskommelse om samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 

Tre fokusområden

Fokus för samverkan är målen att öka tryggheten och minska brottsligheten i Uppsala genom att förebygga brott och att samverkan blir synlig och ger effekt på lokal nivå. 

Arbetet har tre fokusområden: 

  • främjande och trygghetsskapande 
  • brottsförebyggande och brottsreducerande 
  • övrigt (som evenemang, typ valborg och Kulturnatten.)

Läs mer om samverkan mellan kommun och polis.