Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Tryggt resecentrum 2019

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

Medborgardialog Tryggt resecentrum 2019

I september 2019 genomfördes en medborgardialog vid resecentrum. Denna låg till grund för ett medborgarlöfte som är en samverkansöverenskommelse för ökad trygghet och minskad brottslighet. Medborgardialogen genomfördes i form av en webbenkät som var tillgänglig på internet från den 19 september fram till den 4 oktober.
Under hela dagen den 26 september fanns representanter från kommunen och polisen på plats vid resecentrum för att träffa medborgarna och erbjuda möjlighet att fylla i enkäten via Ipads.
På plats vid resecentrum fanns två kartor, en över centrala Uppsala och en över resecentrum, där medborgarna kunde markera ut trygga respektive otrygga platser.

Resultat

Totalt svarade 2 712 personer på enkäten, detta skedde både under dagen vid resecentrum och genom annonsering som ledde in till enkäten på webben under den period enkäten var tillgänglig.
Svaren som samlades in handlade främst om upplevd otrygghet på vissa platser och en tydlig önskan om fler patrullerande poliser och ordningsvakter.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Medborgarlöftet om hur Uppsala kommun och Polismyndigheten ska öka tryggheten på Resecentrum ska nu följas upp genom en medborgardialog. Vi behöver därför dina synpunkter för att kunna jobba i rätt riktning.

Beskrivning

Hur kan vi göra Uppsala Resecentrum tryggare?

Uppsala kommun och Polismyndigheten arbetar tillsammans för att skapa trygghet i Uppsala. I medborgarlöftet beskrivs hur vi ska öka tryggheten på Resecentrum. Nu ska löftet följas upp och därför behöver vi dina synpunkter för att kunna jobba i rätt riktning.

Vad tycker du? Hur kan vi göra Uppsala Resecentrum mer tryggt och säkert?

Torsdag 26 september fanns vi på plats vid Resecentrum för att ta emot synpunkter och svara på frågor. Det fanns även möjlighet att lämna synpunkter via en enkät här på webben.