Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Stöd för att förebygga användande av droger bland unga

För dig som arbetar med barn och unga finns nu en webbportal med information och material om att förebygga användning av droger.

Skolledare, medarbetare inom elevhälsan, polis och socialtjänsten har uppmärksammat ökade problem med narkotika bland ungdomar i Uppsalas skolor.

Skolan och socialtjänsten har ett gemensamt uppdrag att arbeta för att barn och unga ska få en uppväxt fri från droger. Alla som arbetar med unga har ansvar för att reagera och agera vid oro eller kännedom om att unga använder droger. Skola och socialtjänst har i nära samarbete tagit fram webbportalen Unga och narkotika, som stöd för dig som arbetar med unga. Där finns information och material som stöd i arbetet med ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak. På webbsidan finns även en film som visar hur skolan och socialtjänsten jobbar tillsammans i Uppsala kommun. Att upptäcka användning av ANDT i ett tidigt skede ger goda förutsättningar att hindra en utveckling som kan leda till beroende.

Unga och narkotika – för en drogfri uppväxt i Uppsala