Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Socialtjänsten tar ett helhetsgrepp i arbetet med barn och unga i riskzon för kriminalitet

Uppsala kommun intensifierar nu arbetet med barn och unga som befinner sig i riskzon för kriminalitet med ett nytt arbetssätt. Arbetet innebär bland annat att en enhet inom socialförvaltningen kommer arbeta särskilt mot barn och ungdomar som bidrar till att skapa social oro eller begår kriminella handlingar. Socialsekreterare kommer också vid behov kunna delta i riktade insatser tillsammans med Polisen och Uppsala ungdomsjour.

För att komma till rätta med kriminalitet, social oro och otrygghet som påverkar människors vardag, behöver samhällets olika aktörer tillsammans satsa på trygghetsskapande åtgärder. Uppsala kommun har en viktig roll och bidrar bland annat med främjande, förebyggande och konkreta åtgärder som förebygger och förhindrar att barn, ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar eller på annat sätt bidrar till att skapa social oro eller otrygghet.

Socialsekreterare deltar vid polisens riktade insatser

Det finns sedan tidigare en stark samverkan med andra aktörer i samhället, bland annat Polisen. Uppsala ungdomsjour arbetar i nära samarbete med flera aktörer för att skapa kontakt och bygga relationer med ungdomar, vårdnadshavare och professionella i ungdomarnas närhet.

Nu kommer även den myndighetsutövande delen av socialtjänsten inom socialförvaltningen, som kan fatta beslut om insatser för individer, att delta vid exempelvis polisens insatser och förhör och i större utsträckning finnas på plats i polishuset. Genom det vidareutvecklade samarbetet stärks kommunens uppsökande och förebyggande arbete ytterligare.

Gemensamt arbete ger ökad kunskap

Enheten med det särskilda uppdraget kommer också arbeta nära andra verksamheter i kommunen, däribland Uppsala ungdomsjour och delta i de så kallade SSPF-mötena. SSPF är en befintlig och framgångsrik samverkansgrupp för skola, socialtjänst, polis och fritid som arbetar med områdesarbete och att identifiera unga i riskzon. Genom de utökade samarbetsytorna kommer flera aktörer få bättre individ-, gäng- och områdeskunskap och möjlighet att skapa gemensamma lägesbilder.

Möjliggöra tidig upptäckt av barn och unga i riskzon 

En viktig del i det förstärkta arbetet med ungdomar som bidrar till att skapa social oro och begår kriminella handlingar är en kvalitetshöjning som bland annat omfattar strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder och -instrument för att tidigt identifiera personer i behov av stöd.

Genom att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och erbjuda stöd till de som behöver det kommer vi kunna göra skillnad i deras liv. Det nya arbetssättet och helhetsgreppet med barn och unga i riskzon för kriminalitet är en viktig pusselbit i det arbetet. Genom att satsa på att arbeta för trygga uppväxtvillkor här och nu skapar vi ett tryggare Uppsala i framtiden.

Mer information

Förstärkta insatser mot ungdomskriminalitet

Kommunens samverkan med Polisen för minskad brottslighet