Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Trygghetsskapande arbete för unga tar inte julledigt

Extra trygghetsvandringar i centrala Uppsala, kurator via telefon alla vardagar och nattvandringar är exempel på Uppsala ungdomsjours arbete för ungas trygghet under jullovet.

– Ungdomsjourens insatser är minst lika viktiga på lov som under terminerna. Vårt uppdrag är att arbeta trygghetsskapande och förebyggande för att förhindra och minimera brott, droganvändning och riskbeteenden bland unga, säger Hilde Wiberg, enhetschef Uppsala ungdomsjour.  

Trygghets- och nattvandringar

Behovet av trygga vuxna ute i samhället för barn och ungdomar är stort, även när vi befinner oss mitt i en pandemi. På jullovet gör Ungdomsjouren extra trygghetsvandringar i centrala Uppsala tillsammans med områdespolis. De gör även nattvandringar vid fyra tillfällen ihop med frivilligorganisationer som Röda Korset och nattvandring.nu och alla tar personligt ansvar för att hålla avstånd. Aktiviteterna är en del av Ungdomsjourens verksamhet som handlar om att öka vuxennärvaron på platser där den är låg.

Kurator via telefon

Ungdomsjouren ser att ungas psykiska mående påverkas under pandemin. Därför har de en kurator som är tillgänglig via telefon alla vardagar under jullovet. Unga som behöver stöd kan vända sig till kuratorn och information har gått ut genom skolorna till vårdnadshavare och elever i högstadiet och gymnasiet.

Närvaro vid särskild händelse

Tillsammans med samverkansparters inom skola, polis och kommunens fritidsverksamhet kan Ungdomsjouren även åka ut vid särskilda händelser och samordna sociala insatser. 

Läs mer om Uppsala ungdomsjour

Följ Uppsala ungdomsjour i sociala medier

facebook.com/UppsalaUngdomsjour

instagram.com/uppsala_ungdomsjour