Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Beställ ritningar och allmänna handlingar

För att ta reda på vilken fastighetsbeteckning en fastighet har kan du söka på adress i Uppsalakartan  eller logga in med e-legitimation på Lantmäteriets webbplats .

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Fastighetsinformation
Om gatuadressen saknas eller är okänd kan du skriva Saknas eller Vet ej i fältet.
Vilka handlingar vill du beställa? *
Vilket eller vilka våningsplan vill du beställa ritning för?
Annan handling
Hur vill du ha handlingarna? *
Bifoga en eller flera filer. Till exempel kan du bifoga en bild som visar vilken byggnad beställningen gäller om det finns flera på fastigheten.
Faktureringsuppgifter
Beställer du som *
Ytterligare information
XXXXXX-XXXX (10 siffor)
Faktureringsuppgifter
XXXXXX-XXXX (10 siffor)
Faktureringsuppgifter
(ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Se kostnader för kopiering av allmän handling.

Här kan du till exempel lämna mer information om vilket underlag du vill beställa.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga beställningar och lämna ut allmänna handlingar. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse och myndighetsutövning.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Godkänn debitering *
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.