Förtroendevald

Robin Kronvall (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Idrotts- och fritidsnämnden
    ers 2018-01-29 − 2018-12-31
  • Danmarks KDN
    ers 2002-04-22 − 2002-12-31
  • Danmarks KDN
    ers 2001-05-29 − 2002-03-25