Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Arbetsmarknadsnämndens individutskott är ett utskott under arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör försörjningsstöd och nyanlända.

Förtroendevalda i Arbetsmarknadsnämndens individutskott

Arbetsmarknadsnämndens individutskott har 4 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Arbetsmarknadsnämnden
753 75 Uppsala