Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott är ett utskott under arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar främst för att bereda ärenden till nämnden. De ansvarar också enligt delegation för yttranden över remitterade program och detaljplaner inom nämndens verksamhetsområde och för vissa beslut om bidrag till ideella organisationer.

Förtroendevalda i Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har 4 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Arbetsmarknadsnämnden
753 75 Uppsala