Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott är ett utskott under arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar enligt delegation för beslut rörande nämndens upphandlingar.

Förtroendevalda i Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott

Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott har 4 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Arbetsmarknadsnämnden
753 75 Uppsala