Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott är ett utskott under arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar enligt delegation för beslut rörande nämndens upphandlingar.

Förtroendevalda i Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott

Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott har 4 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Arbetsmarknadsnämnden
753 75 Uppsala