Förtroendevald

Margit Borgström (KD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2007-02-28 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2018-10-14
 • Namngivningsnämnden
  led 2012-10-29 − 2014-12-31
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  led 2013-02-01 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2003-05-12 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kulturnämnden
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kulturnämnden
  ers 2003-09-29 − 2006-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2006-03-02 − 2006-12-31
 • Uppsala Konsert och Kongress AB
  suppl 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Kulturnämnden
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-10-31