Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Fredrik Ahlstedt (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Stiftelsen Ubbo
  suppl 2019-02-25 − 2019-12-09
 • Jämställdhetsrådet
  led 2016-05-25 − 2018-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2017-04-24 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  led 2015-01-19 − 2018-12-31
 • Uppsala R2 AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Destination Uppsala AB
  led 2017-03-27 − 2018-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 2015-01-01 − 2018-11-04
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  2:e v ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  2:e v ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 2015-01-01 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  suppl 2015-01-01 − 2017-04-23
 • Uppsala R2 AB
  suppl 2015-01-01 − 2017-03-26
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  led 2015-01-01 − 2015-06-15
 • Uppsala R 3 AB
  led 2012-08-27 − 2014-12-31
 • Destination Uppsala AB
  ordf 2012-03-26 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ordf 2012-02-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  ordf 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2012-01-30 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  ordf 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2012-01-30 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  repr 2012-12-10 − 2014-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2012-05-28 − 2014-12-31
 • Uppsala R2 AB
  led 2012-08-27 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ordf 2012-02-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ordf 2012-01-30 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2012-02-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ordf 2011-01-01 − 2014-10-30
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2012-01-30 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  ordf 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  ordf 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Destination Uppsala AB
  led 2012-01-01 − 2012-03-26
 • Kommunstyrelsen
  ers 2010-11-01 − 2012-01-30
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2010-11-01 − 2012-01-30
 • Uppsalabuss AB
  ordf 2009-05-25 − 2012-01-02
 • AB Prebus
  ordf 2007-01-01 − 2009-06-08
 • Gamla Uppsalabuss AB
  ordf 2007-01-01 − 2009-06-08
 • Uppsala läns trafik AB
  ordf 2007-01-01 − 2009-06-08