Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2021-001335

För att fortsätta bedriva skolverksamhet på platsen vill Skolfastigheter uppföra en ny byggnad i två våningar, för att få en mer effektiv markanvändning som möjliggör större och mer samlade gårdsytor.
Förslaget är en byggnad som kan rymma 4 avdelningar, vilket motsvarar 72 barn. Nuvarande byggnad har tidigare inhyst tre avdelningar (54 barn).

Planprocessen är i skede: Granskning
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om granskning

Datum för granskning

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som ett granskningsutlåtande och publiceras i granskningsskedet.

Kontakt

Annika Holma

Telefon:
018-727 73 15