Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2021-001308

Skolfastigheter AB begär planbesked för att kunna uppföra en ny förskola, en fullstor idrottshall samt en utbyggnad av grundskola på den tomt där Årstaskolan nu finns. Syftet är att möta det behov av skol- och förskoleplatser som finns i närområdet och som identifierats i kommunens lokalförsörjningsplan.

Planprocessen är i skede: Antagande
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om antagande

Linus Wickman

Telefon:
018-7261760