Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2019-000685

Bostadsrättsföreningen Hejdrun önskar möjliggöra en påbyggnad på föreningens två flerbostadshus. Bostadshusen är i sju våningar och föreningen önskar bygga på med ytterligare en bostadsvåning, samt en vind för installationer och förråd. Påbyggnaderna är tänkta att utformas likt övriga våningsplan och få ett valmat tak. De två byggnaderna innehåller 56 lägenheter och påbyggnaderna kan ge ett tillskott på totalt åtta lägenheter.

Kvarteret Hejdrun ligger i Luthagen. Kvarteret omgärdas av Torsgatan, Götgatan, Odensgatan och parkstråket längs Fyrisån. Fastigheten ligger centralt i Uppsala, cirka en kilometer från centralstationen.

Planprocessen är i skede: Samråd
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om samråd

Datum för samråd

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Klara Wahlstedt

Telefon:
0187270585