Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Välkommen att besöka Uppsalarummet

Uppsalarummet ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2 (korsningen Kungsgatan/Vaksalagatan). Här kan du se en stor stadsmodell som ger en överblick över Uppsala. Du kan också ta del av pågående byggprojekt och lära dig mer om hur vi arbetar med arkitektur, stadsplanering och hållbar utveckling.

Är du nyfiken på ett specifikt område eller ett projekt? Eller vill du veta mer om stadsutveckling rent allmänt? Kom och prata med vår kunniga personal i Uppsalarummet som gärna hjälper till att svara på dina frågor.

stadsmodell-i-Uppsalarummet_webb.jpg
Bild ovan: I stadsmodellen kan du se både befintlig och planerad bebyggelse. De röda klossarna på modellen symboliserar byggnader som ingår i olika stadsbyggnadsprojekt och de träfärgade klossarna är befintliga byggnader. 

Förutom att besöka Uppsalarummet kan du se planerade områden på webbplatsen bygg.uppsala.se

Studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen

Organisationer och företag kan boka studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen.
Läs mer om studiebesök och skicka en förfrågan.

Lär dig mer om fasadfärger i Uppsala

Uppsala kommuns stadsarkitekt, Claes Larsson, bjuder på en digital guidetur i centrala Uppsala för att berätta om betydelsen av färgsättning på våra fasader. Vilken fasadfärg är trendig just nu och hur kommer det sig att Uppsala är en så färgglad stad?
Titta på föreläsningen om Uppsalas fasadfärger (youtube.com).

Råd vid bygglovsansökan

Du kan kontakta oss på telefon eller mejl och även boka ett digitalt möte för att prata med en bygglovshandläggare eller inspektör. 
Läs mer och se rådgivningens öppettider

Besök Uppsalarummet

Öppettider

Onsdag 12–16
Torsdag 13–16
Övriga dagar stängt.

Observera att andra öppettider än ovan kan förekomma då Uppsalarummet används för att ta emot studiebesök.

Vid tillfälliga avvikelser i öppettider kommuniceras den informationen på dörren till Uppsalarummet.

Kontakta sbf-studiebesok@uppsala.se för att höra om ditt planerade besök hos oss påverkas av avvikande öppettider.

Tillgänglighet

 • Huvudentrén och lokalen har inga trösklar.
 • Du kan låna en vikpall.
 • Uppsalarummet är bemannat av våra besöksvärdar.
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2.

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Förnyat avtal med staten för att skynda på klimatomställningen

  Uppsala kommun är en av 23 kommuner som skrivit klimatkontrakt med staten. Det är ett avtal mellan kommuner, myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Avtalet vässas årligen och igår signerades det på nytt.

 • Södra gågatan får prestigefyllt arkitekturpris

  Arkitektkontoret Karavan vinner Stenpriset 2022 för sitt jobb med södra gågatan i Uppsala. Priset delas ut av Stenindustriförbundet.

 • Planer för fler bostäder i sydöstra och centrala Uppsala

  Uppsala kommun fortsätter att utveckla staden och ger nu möjlighet att bygga fler bostäder både i Sävja och vid centrala Österplan. Två nya detaljplaner gör att det kan byggas cirka 115 nya bostäder inom ett par år.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppskala C

  Just nu händer det spännande saker i Uppsala. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på utveckling är under framväxt. Här ska vi och kommande generationer kunna leva i en trygg och välfungerande vardag. Just därför kommer vi under de kommande åren att utveckla Uppsala C. Vi skalar helt enkelt upp Uppsala C så du kan skala upp livskvaliteten.

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala planerar vi att bygga en spårväg som ska gå från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Spårvägen kommer bli drygt 17 kilometer lång och ha 22 hållplatser. Spårvägen ska bland annat att gå igenom stadsdelarna Gottsunda, Ultuna, Rosendal och Ulleråker. År 2029 planeras spårvägen vara färdigbyggd och redo att trafikeras.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.