Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Målet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

Insatser enligt LSS

Inom ramen för LSS finns tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du måste själv ansöka om insatserna hos någon av kommunens biståndshandläggare.

Läs om LSS på lättläst svenska på fub.se.

Vem som har rätt till stöd och service enligt LSS

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av lagens tre personkretsar och ha behov av insatsen. Personkretsarna omfattar personer

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

En biståndshandläggare konstaterar om du tillhör någon av personkretsarna, utreder vilka behov du har och kontrollerar att behoven inte tillgodoses på något annat sätt.

Om du inte tillhör någon av personkretsarna i LSS eller inte får den insats du har sökt enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen för att få det stöd du behöver.

Ansök om stöd och service enligt LSS

Kontakta kommunens biståndshandläggare eller sök via blankett.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Nyheter om funktionsnedsättning

 • Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet

  Deltagare i daglig verksamhet får extrapengar för 2020. Det har omsorgsnämnden beslutat. Det är möjligt att göra tack vare det statliga stimulansbidraget från Socialstyrelsen.

 • Stör döden – en kampanj för att uppmärksamma självmord

  I dag är det den Internationella suicidpreventiva dagen. För att uppmärksamma dagen och det arbete som görs i länet sprider Region Uppsala och länets samtliga kommuner informationskampanjen ”Stör döden”.

 • Uppsalas råd för funktionshinderfrågor byter namn

  Kommunstyrelsen fattade under onsdagen beslut om att byta namn på det lokala handikapprådet till Uppsala kommuns funktionsrättsråd. Beslutet sker utifrån en översyn av samtliga kommunala råd och ska bidra till större inkludering.

Se fler nyheter