Förtroendevald

Rigmor Stenmark (C)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunfullmäktige
  ers 2018-10-15 − 2020-02-17
 • Uppsala Parkerings AB
  ers 2018-04-23 − 2018-12-31
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  led 2015-02-23 − 2016-06-09
 • Produktionsnämnden för sjävstyrande kommunala skolor
  ordf 2008-06-09 − 2011-11-28
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  led 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Byggnadsnämnden
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunalförbundet Norrvatten
  led 1992-01-01 − 2000-06-19
 • Nytt kollektivtrafiksystem i Uppsala
  led 1996-10-16 − 1998-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1992-01-01 − 1997-03-21
 • Kommunfullmäktige
  led 1991-11-01 − 1997-02-06
 • Byggnadsnämnden (tillika trafiknämnd)
  led 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 1992-06-30 − 1994-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  rev 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  led 1993-02-17 − 1994-10-31
 • Ad hocgrupp för vissa barnomsorgsfrågor
  ordf 1994-04-27 − 1994-10-31
 • Ad hoc-grupp för kv Oxdragaren
  led 1992-12-21 − 1994-04-27
 • Personalnämnden
  led 1991-05-27 − 1991-12-31