Förtroendevald

Mattias Johansson (C)

Tidigare uppdrag

  • Fastighetsnämnden
    ers 2003-01-01 − 2004-01-26
  • Beredning för individ- och familjenämnden samt äldrenämndens ansvarsområden
    ers 2002-03-27 − 2002-12-31
  • Näringslivsberedning
    led 1998-11-11 − 2002-10-31