Förtroendevald

Mattias Johansson (C)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Trafiksäkerhetsrådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Fastighetsnämnden
  ers 2003-01-01 − 2004-01-26
 • Beredning för individ- och familjenämnden samt äldrenämndens ansvarsområden
  ers 2002-03-27 − 2002-12-31
 • Näringslivsberedningen
  led 1998-11-11 − 2002-10-31