Förtroendevald

Fredrik Ahlstedt (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Stiftelsen Ubbo
  suppl 2019-02-25 − 2019-12-09
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala R2 AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Destination Uppsala AB
  led 2017-03-27 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Jämställdhetsrådet
  led 2016-05-25 − 2018-12-31
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  led 2015-01-19 − 2018-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2017-04-24 − 2018-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 2015-01-01 − 2018-11-04
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  2:e v ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  2:e v ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 2015-01-01 − 2018-10-14
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  suppl 2015-01-01 − 2017-04-23
 • Uppsala R2 AB
  suppl 2015-01-01 − 2017-03-26
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  led 2015-01-01 − 2015-06-15
 • Destination Uppsala AB
  ordf 2012-03-26 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  ordf 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R2 AB
  led 2012-08-27 − 2014-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2012-05-28 − 2014-12-31
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  repr 2012-12-10 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2012-01-30 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ordf 2012-02-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2012-01-30 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  ordf 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Uppsala R 3 AB
  led 2012-08-27 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ordf 2012-01-30 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2012-02-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ordf 2012-02-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2012-01-30 − 2014-10-30
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ordf 2011-01-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  ordf 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  ordf 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Destination Uppsala AB
  led 2012-01-01 − 2012-03-26
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2010-11-01 − 2012-01-30
 • Kommunstyrelsen
  ers 2010-11-01 − 2012-01-30
 • Uppsalabuss AB
  ordf 2009-05-25 − 2012-01-02
 • Gamla Uppsalabuss AB
  ordf 2007-01-01 − 2009-06-08
 • Uppsala läns trafik AB
  ordf 2007-01-01 − 2009-06-08
 • AB Prebus
  ordf 2007-01-01 − 2009-06-08