Förtroendevald

Agneta Erikson (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kulturnämndens upphandlingsutskott
  ers 2019-01-01 − 2019-09-25
 • Kulturnämndens arbetsutskott
  ers 2019-01-14 − 2019-09-25
 • Kulturnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Valberedningen
  ordf 2014-10-27 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Kulturnämnden
  led 2012-09-24 − 2014-12-31
 • Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
  ers 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Folkhälsorådet
  led 2011-03-02 − 2012-12-31
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  led 2011-01-01 − 2012-10-29
 • Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
  ers 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Äldrenämnden
  2:e v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Gottsunda distriktsnämnd
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2005-01-26 − 2006-10-31
 • Gottsunda KDN
  ers 1999-11-27 − 2002-12-31