Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Så fungerar snöröjningen

  Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning.

  De högst prioriterade gång- och cykelvägarna åtgärdar vi först.

  När kommunens snöberedskap fattar beslut om att aktivera snöröjningen har personalen en timme på sig att påbörja plogningen.

  Därefter gäller följande åtgärdstider:

  Vägtyp Snöröjning och halkbekämpning
  Högprioriterade gång- och cykelvägar 4 timmar
  Cykelvägar i körbana 4 timmar
  Övriga gång- och cykelvägar 5 timmar
  Bussgator och andra större gator 4 timmar
  Övriga gator 5-6 timmar
  Fristående parkeringar 6 timmar

  Om det snöar mycket, över 10 centimeter, kan det ta längre tid. Men inom 8 timmar ska allt vara klart. 

  Vårt mål är att busshållplatser, trappor och gångbanor i centrum ska vara snöröjda och halkbekämpade före 7.00 på vardagar och 9.00 på helgdagar.

  Se prioriterade vägar

  I kartan ser du vilka cykel- och bilgator som är prioriterade vid snöröjning samt vilka åtgärdstider som gäller efter kommunen har aktiverat kommunens snöjour.

  Se vinterväghållningskarta

  Förklaring av färgmarkeringarna i kartan

  • Mörkblått: vinterväghållning inom 4 timmar.
  • Grönt: vinterväghållning inom 5 timmar.
  • Rosa: vinterväghållning inom 5–6 timmar.
  • Rött: vinterväghållning inom 6 timmar.
 2. Saltning av gång- och cykelvägar

  Kommunen  sopar och saltar utvalda gång- och cykelvägar i Uppsala. På kartan kan du se vilka gång- och cykelvägar som snöröjarna sopsaltar.

  Karta över gång och cykelvägar som saltas i Uppsala (PDF, 6 MB)

  Därför saltar vi gång- och cykelvägarna

  Halka är en av de främsta orsakerna till fotgängar- och cykelolyckor, framför allt på grund av is och snö men också på grund av löst grus som samlas på gång- och cykelvägen. Det kan orsaka rullgrusolyckor när det är en period med bar mark. Genom att vi använder salt istället för grus, blir det säkrare för dig som går och cyklar. Ökad säkerhet är ett högt prioriterat trafikmål som kommunen har.

  Vid vissa väder- och väglagssituationer får inte saltning tillräcklig effekt. Till exempel när det  vid kalla temperaturer kombinerat med nederbörd. Då behöver vi sluta salta gång- och cykelvägarna och istället grusa för att säkerställa en hög trafiksäkerhet och god framkomlighet.

  Kom ihåg att serva cykeln

  Om du är noggrann med att serva din cykel motverkar du att cykeln slits av saltet. Under vinterhalvåret blir cykeln smutsigare än vanligt och därför behöver du tvätta och smörja den oftare för att den inte ska rosta.

  Det finns en cykelvårdsanläggning i Stadsträdgården där du kan tvätta och smörja cykeln. 
  Läs mer om cykelvårdsanläggningen. 

 3. Snöröjning i parker och på lekplatser

  Gångvägar i parker

  På vinterhalvåret fokuserar vi på att hålla gång- och cykelvägarna framkomliga genom att ploga och halkbekämpa dem.

  Övriga gångvägar i parkerna får gå i vintervila på samma sätt som växterna i parken då de inte byggda för att klara snöröjningsmaskiner.

  Lekplatser

  Kyla, is och snö försämrar den dämpande förmågan på fallskyddsytorna som lekutrustningen står i. Det innebär en minskad effekt när man faller/slår i ytan. Som vid all typ av aktivitet får leken på en lekplats anpassas efter väder.

  Tips på andra aktiviteter under vintern

  Vid snö och kyla vill vi tipsa om att vi har många fina skridskoisar och pulkabackar i kommunen.
  Se var du kan åka skridskor utomhus

  Några av Uppsalas bästa pulkabackar hittar du i följande parker och områden:

 4. Kommunens ansvar

  Kommunen ansvarar för snöröjning inom Uppsalas tätort och Storvreta. Utöver det ansvarar vi för några få gator och cykelvägar i ytterområdena.

  Se var kommunen ansvarar för snöröjning

  Inom övriga orter är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret och upphandlar själva entreprenör för snöröjning.

  Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar till och från Uppsalas tätorter och resten av kommunen.

 5. Fastighetsägares ansvar

  Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.
  Läs om ditt ansvar som fastighetsägare för snöskottning och sandning 

 6. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.
  Gör en felanmälan om du upptäcker brister när det gäller snöröjning eller halkbekämpning. 

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Islandsbron stängs för motorfordonstrafik – skapar utrymme för kollektivtrafik och människor

  I samband med att den nybyggda Tullgarnsbron öppnar lördag 27 april 17.00 stängs Islandsbron i centrala Uppsala för motorfordonstrafik (bilar, motorcyklar och mopeder). Det förbättrar framkomligheten för busstrafik, ambulanser samt gång- och cykeltrafik på Islandsbron.

 • Så jobbar vi med att få bort hålen i vägarna

  Vinterns växlande temperaturer har lett till många hål i vägarna, så kallade potthål, runtom i landet. Tänk på att köra försiktigt och var rädda om er i trafiken. Uppsala kommun arbetar kontinuerligt för att laga hålen på gator och vägar.

 • Gul vädervarning, snöfall kan ge trafikproblem

  SMHI har varnat för kraftigt snöfall från torsdag 21 december i bland annat Uppland. Det finns risk för trafikproblem och begränsad framkomlighet på grund av halka, snömodd och dålig sikt.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.