Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Så fungerar snöröjningen

  Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning.

  De högst prioriterade gång- och cykelvägarna åtgärdar vi först.

  När kommunens snöberedskap fattar beslut om att aktivera snöröjningen har personalen en timme på sig att påbörja plogningen.

  Därefter gäller följande åtgärdstider:

  Vägtyp Snöröjning Halkbekämpning
  Högprioriterade gång- och cykelvägar 4 timmar 4 timmar
  Cykelvägar i körbana 4 timmar 4 timmar
  Övriga gång- och cykelvägar 5 timmar 5 timmar
  Bussgator och andra större gator 4 timmar 4 timmar
  Övriga gator 5-6 timmar 5-6 timmar
  Fristående parkeringar 6 timmar 6 timmar

  Om det snöar mycket, över 10 centimeter, kan det ta längre tid. Men inom 8 timmar ska allt vara klart. 

  Vårt mål är att busshållplatser, trappor och gångbanor i centrum ska vara snöröjda och halkbekämpade före 7.00 på vardagar och 9.00 på helgdagar.

  Se prioriterade vägar

  I kartan ser du vilka cykel- och bilgator som är prioriterade vid snöröjning samt vilka åtgärdstider som gäller efter kommunen har aktiverat kommunens snöjour.

  Se vinterväghållningskarta

  Förklaring av färgmarkeringarna i kartan

  Förklaring av färgmarkeringar på kartan
  Klicka på den inringade ikonen för att se förklaring av vad färgmarkeringarna i kartan betyder. Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om prioriteringen på den aktuella platsen.

 2. Saltning av gång- och cykelvägar

  Kommunen  sopar och saltar utvalda gång- och cykelvägar i Uppsala. På kartan kan du se vilka gång- och cykelvägar som snöröjarna sopsaltar.

  Karta över gång och cykelvägar som saltas i Uppsala (PDF, 8 MB)

  Därför saltar vi gång- och cykelvägarna

  Halka är en av de främsta orsakerna till fotgängar- och cykelolyckor, framför allt på grund av is och snö men också på grund av löst grus som samlas på gång- och cykelvägen. Det kan orsaka rullgrusolyckor när det är en period med bar mark. Genom att vi använder salt istället för grus, blir det säkrare för dig som går och cyklar. Ökad säkerhet är ett högt prioriterat trafikmål som kommunen har.

  Vid vissa väder- och väglagssituationer får inte saltning tillräcklig effekt. Till exempel när det  vid kalla temperaturer kombinerat med nederbörd. Då behöver vi sluta salta gång- och cykelvägarna och istället grusa för att säkerställa en hög trafiksäkerhet och god framkomlighet.

  Kom ihåg att serva cykeln

  Om du är noggrann med att serva din cykel motverkar du att cykeln slits av saltet. Under vinterhalvåret blir cykeln smutsigare än vanligt och därför behöver du tvätta och smörja den oftare för att den inte ska rosta.

  Det finns en cykelvårdsanläggning i Stadsträdgården där du kan tvätta och smörja cykeln. 
  Läs mer om cykelvårdsanläggningen. 

 3. Snöröjning i parker och på lekplatser

  Gångvägar i parker

  På vinterhalvåret fokuserar vi på att hålla gång- och cykelvägarna framkomliga genom att ploga och halkbekämpa dem.

  Övriga gångvägar i parkerna får gå i vintervila på samma sätt som växterna i parken då de inte byggda för att klara snöröjningsmaskiner.

  Lekplatser

  Kyla, is och snö försämrar den dämpande förmågan på fallskyddsytorna som lekutrustningen står i. Det innebär en minskad effekt när man faller/slår i ytan. Som vid all typ av aktivitet får leken på en lekplats anpassas efter väder.

  Tips på andra aktiviteter under vintern

  Vid snö och kyla vill vi tipsa om att vi har många fina skridskoisar och pulkabackar i kommunen.
  Se var du kan åka skridskor utomhus

  Några av Uppsalas bästa pulkabackar hittar du i följande parker och områden:

 4. Kommunens ansvar

  Kommunen ansvarar för snöröjning inom Uppsalas tätort och Storvreta. Utöver det ansvarar vi för några få gator och cykelvägar i ytterområdena.

  Se var kommunen ansvarar för snöröjning

  Inom övriga orter är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret och upphandlar själva entreprenör för snöröjning.

  Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar till och från Uppsalas tätorter och resten av kommunen.

 5. Fastighetsägares ansvar

  Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.
  Läs om ditt ansvar som fastighetsägare för snöskottning och sandning 

 6. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.
  Gör en felanmälan om du upptäcker brister när det gäller snöröjning eller halkbekämpning. 

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception Stationsgatan 12
  Måndag–fredag 7.45–16.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Dags att klippa häcken

  Som fastighetsägare har du ett ansvar att hålla efter häckar, buskar eller träd som växer ut från din tomt, så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Om det skulle hända en olycka på grund av att du glömt beskära dina växter, kan det innebära att du hålls ansvarig.

 • Nu vårstädar vi gatorna i centrum

  Torsdag 25 mars börjar vi vårstäda gatorna i Uppsala centrum.

 • Brottsförebyggande samverkan gör skillnad

  En permanent områdespolisgrupp, bättre belysning, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 - 2020 har resulterat i.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.