Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  När hösten kommer faller löv, grenar och frukt ner från träden. För att du ska kunna ta dig fram säkert utför vi varje år något som vi kallar för lövhantering. Det betyder att vi i första hand med hjälp av maskiner sopar gator, gång- och cykelbanor rena.

 2. Därför är det viktigt att ta bort löv

  Löven tas bort för att vi ska kunna säkerställa tillgängligheten på gator, gång- och cykelvägar så att alla ska kunna ta sig fram. Stora mängder löv som blir blöta blir hala och det innebär en risk för halka. Det är också viktigt att ta bort löv för att regnvattnet ska kunna rinna ner i dagvattenbrunnarna och för att göra det trevligare i vår utemiljö.

 3. Här tar vi bort löv

  Arbetet med att ta bort löv startar samtidigt över hela kommunen och pågår under cirka två till tre veckor beroende på mängden löv. Lövhantering genomförs där det finns gator, gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för.

  Lövhantering genomförs samtidigt i följande sju områden:

  1. Centrum 
  2. Nordöstra staden; Gamla Uppsala, Svartbäcken, Tunabackar, Bärby Hage, Löten, Kvarngärdet, Nyby och Gränby 
  3. Årsta, Salabackar, Fålhagen, Boländerna, Slavsta, Skölsta och Fyrislund 
  4. Kungsängen, Nåntuna, Sävja och Bergsbrunna  
  5. Sunnersta, Gottsunda, Norby, Valsätra, Ulleråker och Vårdsätra 
  6. Stenhagen, Berthåga, Flogsta, Eriksberg, Kungsgärdet, Ekeby, Luthagen och Librobäck 
  7. Ytterområden, exempelvis Storvreta.

   

 4. Så går lövhanteringen till

  Lövhantering innebär att vi avlägsnar löv, grenar och exempelvis trädfrukter som fallit från planterade träd på våra gator och gång- och cykelvägar. Arbetet utförs till största delen med maskiner som sopar upp löven.

 5. Fastighetsägarens ansvar för att ta bort löv

  Du som fastighetsägare ansvarar för att ta bort löv från gångbana utanför din fastighet.

  Ditt ansvar som fastighetsägare för lövhantering utanför din fastighet.

 6. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception Stationsgatan 12
  Måndag–fredag 7.45–16.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Dags att klippa häcken

  Som fastighetsägare har du ett ansvar att hålla efter häckar, buskar eller träd som växer ut från din tomt, så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Om det skulle hända en olycka på grund av att du glömt beskära dina växter, kan det innebära att du hålls ansvarig.

 • Nu vårstädar vi gatorna i centrum

  Torsdag 25 mars börjar vi vårstäda gatorna i Uppsala centrum.

 • Brottsförebyggande samverkan gör skillnad

  En permanent områdespolisgrupp, bättre belysning, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 - 2020 har resulterat i.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.