Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Har du TrafiQ?

Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Ditt TrafiQ påverkar trafiksäkerheten

Många faktorer spelar in för att trafiken ska flyta på och fungera på ett säkert sätt. Du som bilist, cyklist eller gångtrafikant har stor inverkan. Beroende på hur väl du kan reglerna och anpassar dig efter olika trafiksituationer påverkar du din egen och andras trafiksäkerhet.

Har du TrafiQ?

Som en trafikant med TrafiQ följer du trafikreglerna, men anpassar också ditt förhållningssätt beroende på hur trafiksituationen ser ut. Du behöver därför använda både hjärna och hjärta i trafiken.

För att ha TrafiQ behöver du

 • kunna trafikreglerna
 • vara uppmärksam
 • visa hänsyn till dina medtrafikanter
 • ta det lugnt
 • anpassa fart och beteende efter trafiksituationen.

Undrar du om du har TrafiQ? Testa dina kunskaper och få tips på vad du kan förbättra.

När du har gjort testet hittar du de rätta testsvaren längst ner på den här sidan.

Att synas i trafiken

Många olyckor sker i mörker, men olycksrisken ökar redan vid skymning. Cyklister ska enligt lag ha cykellysen med vitt eller gult ljus fram och rött ljus bak. Dessutom behövs vit reflex fram, röd baktill och orangegul åt sidan. Cykelhjälm och reflexväst ökar säkerheten ännu mer. Som mörkklädd gångtrafikant syns du på cirka 25 meters avstånd av en bil med halvljus utan reflexer, med bra reflexer syns du på 125 meter. Reflexerna ger alltså bilister bra möjlighet att anpassa farten eller bromsa in i tid. Tänk däremot på att reflexer blir gamla efter några år och behöver bytas ut.

Se fullständiga regler för utrustning på Transportstyrelsens webbplats.

Hinner du se vilka som rör sig i mörkret?

Har du koll på alla som rör sig runt dig i trafiken? Vilka hinner du se och vilken hjälp har du av att andra utrustar sig rätt? För bästa möjliga upplevelse behöver du VR-glasögon och öppna upp filmerna på Youtube. Men du kan också se filmerna som vanligt i din mobiltelefon eller dator i webbläsaren Google Chrome. Då använder du muspekaren för att flytta runt din vy i 360 grader.

Tack för alla 830 uppmaningar och synpunkter!

19 mars–6 april hade alla som rör sig i trafiken i Uppsala möjlighet att lämna förslag på platser där trafikbeteendet behöver förbättras. Sammanlagt kom det in 830 uppmaningar och synpunkter. 

Av uppmaningarna riktade sig 60 procent till bilister, 27 procent till cyklister och 8 procent till gående. Synpunkterna handlade om allt från höga hastigheter till cykling på trottoarer och gående som inte ser sig för.

Dekaler ska göra det lätt att göra rätt

Med uppmaningarna som grund har vi identifierat var, och om vad, man som trafikant behöver få en extra påminnelse i trafiken. På 50 platser inom Uppsala kommun ska vi placera ut dekaler på marken. Dekalerna innehåller budskap om gällande trafikregler och påminnelser om att ta det lugnt och se sig för.

En överstruken bil med texten "Kör ej här."
 
Överstruken cyklist med texten "Cykla gärna men inte här."
 
Överstruken cyklist med texten "Parkera gärna men inte här."
 
Överstruken bil med texten "Parkera inte här."
 
En bil, en gångtrafikant och en cyklist, samt texten "Ta det lugnt och se dig för."

Synpunkterna blir en del av vårt förbättringsarbete

Många av synpunkterna tas in i vårt ordinarie förbättringsarbete. De synpunkter som handlar om fortkörning och felparkeringar får polisen och kommunala parkeringsbolag ta del av för att använda i sitt förbättringsarbete.

Upplev en trafiksituation utöver det vanliga

En trafiksituation kan förändras snabbt. Det krävs inte mycket för att sätta sig själv och andra trafikanter i osäkra eller till och med livshotande situationer. 

För att skapa förståelse för hur det kan kännas att uppleva en farlig trafiksituation erbjuder vi två filmer som du kan se i virtual reality (VR) sett från en bilists eller en cyklists synvinkel.

För bästa möjliga upplevelse behöver du VR-glasögon och öppna upp filmerna på Youtube. Men du kan också se filmerna som vanligt i din mobiltelefon eller dator i webbläsaren Google Chrome. Då använder du muspekaren för att flytta runt din vy i 360 grader.

Observera hur mycket eller lite du hinner se i trafiksituationerna. Fundera också över om du ser något som bilisterna, cyklisterna och gångtrafikanterna borde göra annorlunda för att öka trafiksäkerheten.

Se filmen från bilistens perspektiv på Youtube om du använder VR-glasögon. 

Se filmen från cyklistens perspektiv på Youtube om du använder VR-glasögon.

Läs mer om trafiksäkerhet

Läs mer om Uppsala kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs om de vanligaste trafikreglerna hos Transportstyrelsen

 1. Fråga: Du kör bil när mobilen ringer. Vad gör du?

  Svar: Jag svarar med headset, men håller aldrig i telefonen när jag kör.

 2. Fråga: Du och en kompis cyklar på en gata som är till för både bilar och cyklister. Var cyklar du?

  Svar: Jag cyklar endast i bredd så länge det inte utgör en fara för mig eller andra.

 3. Fråga: Du kör bil på huvudled och kommer fram till ett obevakat övergångsställe där det kommer både gående och cyklister. Vad gör du?

  Svar: Jag låter de gående korsa gatan och en och annan cyklist kan slinka med.

 4. Fråga: Du cyklar på en cykelbana och kommer fram till en trafiksignal som visar rött. Vad gör du?

  Svar: Jag ställer mig i kö och ser till att jag inte står i vägen för andra trafikanter.

 5. Fråga: Du älskar att cykla men hur är dina kunskaper om vilka regler som gäller för cyklister?

  Svar: Jag känner till mina skyldigheter som fordonsförare och vet att ingen egentligen har några rättigheter i trafiken, men alla kan göra ett misstag.

 6. Fråga: Du cyklar på en snabbcykelled och kommer fram till en cykelöverfart. Vad bör du tänka på?

  Svar: Cyklisterna har visserligen förtur, men självklart saktar jag in och ser till att bilisten har sett mig så att den kan sakta in och släppa förbi mig.

 7. Fråga: Du kör 90 km/h på en 90-väg och en bilist närmar dig bakifrån med hög hastighet. Vad gör du?

  Svar: Jag kör på som förut men försöker att hålla så långt till höger som möjligt.

 8. Fråga: Du kör bil i centrala Uppsala och kommer in på ett gångfartsområde. Hur kör du?

  Svar: Jag kör sakta och anpassar farten till de gåendes hastighet. Här ska alla få plats och det gäller att inte ha bråttom.

 9. Fråga: Du cyklar i mörker och stoppas av en poliskontroll. Hur är din utrustning? Riskerar du böter?

  Svar: Jag har den utrustning som krävs och dessutom har jag reflexväst och benreflexer för att synas ännu bättre.

 10. Fråga: Du cyklar på en gata då en bildörr öppnas framför dig. Vad gör du?

  Svar: Jag svänger undan och cyklar vidare. Vem gör inte fel ibland?

 11. Fråga: Du kör bil på huvudled och kommer fram till ett obevakat övergångsställe. Vad gör du?

  Svar: Jag låter de gående korsa gatan och en och annan cyklist kan slinka med.