Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och sopkärl.

  Snö som du skottat bort får du inte lägga på gator eller i parker. Det finns speciella snötippar där du kan lämna snön. Du som privatperson kan också hämta grovkornig sand till din fastighet på flera ställen inom Uppsala kommun.

  Se en film om ditt ansvar som fastighetsägare

 2. Skotta, sanda och ta bort löv utanför din fastighet

  Om gångbanan utanför din fastighet är hal, täckt av löv eller snötäckt ska du se till att den sandas, sopas eller skottas. Om det inte finns någon gångbana ska ett utrymme motsvarande en gångbana skottas, sopas och/eller sandas för att gångtrafikanter ska kunna ta sig fram.

  Ta bort sanden på våren

  När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Var noga med att inte sprida damm och smuts när du sopar upp grus. Det är inte bra för vår luftmiljö. Om du vattnar gruset innan du börjar sopa så binds dammet och sprids inte i luften.

  Om du inte skottar eller sandar kan du få böta

  Om du inte sandar eller skottar gångbanan eller annan yta som ska användas av gångtrafikanter riskerar du att: 

  • få böter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
  • bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

  Detsamma gäller om du inte sopar bort sanden när vintersäsongen är slut.

  Läs de fullständiga reglerna om renhållning av gångbanor i Föreskrifter om gångbanerenhållning i Uppsala kommun.

  Läs mer om skadestånd i Skadeståndslagen på riksdagen.se.

 3. Skotta fastighetens tak

  Du ansvarar också för att se till att snö och is från fastigheten inte skadar människor eller offentlig egendom.

  Om det finns risk för fallande is eller snö ska du

  • spärra av trottoarerna
  • sätta upp varningsskylt om snöras
  • röja undan snön och isen.

  Tänk på att du ansvarar för att snöröja taket även om du har satt upp varningsskyltar!

 4. Lämna snö på snötippar

  Om det blir mycket snö är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att forsla bort snöhögarna.

  Det finns en snötipp vid tidigare travbanan vid Ultuna. Se infartsskylt från Dag Hammarskiölds väg.

  Den tidigare snötippen i Nyby är stängd. 

 5. Hämta grovkornig sand

  Som privatperson kan du hämta grovkornig sand på flera olika platser i Uppsala. Sandupplagen är placerade där de behövs för att kommunen ska kunna sköta vinterväghållningen där kommunen ansvarar för det.

  Företag och föreningar får inte hämta sand från Uppsala kommuns sandupplag.

  Uppsala tätort, Storvreta och Lindbacken

  1. Storvreta – Skogsvallsvägens västra sida i korsningen med Fullerövägen.

  2. Storvreta – Skogsvallsvägen/Basketvägen, vid infarten till gamla tippområdet, öster om Tipptoppen.

  3. Lindbacken – Alkällsvägen vändplan

  4. Nyby – Österleden.

  5. Tuna backar – Bärbygatan mellan Pilot och Hangargatan.

  6. Tuna backar – Tunabergsgatan vid Tunabergsskolans norra del.

  7. Gränby – Råbyvägen, vid Gränby ishalls södra sida.

  9. Löten – Stagneliusgatan 1.

  10. Luthagen – Stabby Prästgården, Stabby Backe (vid informationstavlan för löparspåret).

  11. Årsta – Björnbärsgatan (längst ut på Fålhagsleden).

  12. Berthåga – Bertilsvägen 7, strax innan fotbollsplanen vid Berthåga IP

  13. Centrum – Fjalars gränd, vid bussuppställningsplatsen.

  14. Ekeby – Eriksbergsvägen, Ekebyvallen mellan Bruksvägen och Gråbergsvägen.

  15. Nåntuna – Nåntunavägen, mellan cirkulationsplatsen på väg 255 och Hemslöjdsvägen.

  16. Gottsunda – Valthornsvägen

  17. Sunnersta östra – Sunnerstavägen, bakom transformatorstationen som ligger i Grisslevägens förlängning.

  18. Sunnersta västra/Skarholmen – Granebergsvägen, på den stora asfalterade parkeringen som ligger mellan Skarholmsvägen och Seglarvägen.

  19. Ulleråker – Bernhard Jacobowskys väg

  22.Fålhagen – Gunsta backar.

  Du kan också hitta de olika platserna i en karta där siffrorna för varje plats finns utplacerade.
  Se på karta var du kan hämta sand i Uppsala (PDF, 4 MB)

 6. Felanmäl platser

  Du kan felanmäla platser som inte är skottade och sandade i formuläret för felanmälan av trafik- och utemiljö.

 7. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.