Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och soptunnor.

  Snö som du skottat bort får du inte lägga på gator eller i parker. Det finns speciella snötippar där du kan lämna snön. Du som privatperson kan också hämta grovkorning sand till din fastighet på flera ställen inom Uppsala kommun.

  Se en film om ditt ansvar som fastighetsägare

 2. Skotta, sanda och ta bort löv utanför din fastighet

  Om gångbanan utanför din fastighet är hal, täckt av löv eller snötäckt ska du se till att den sandas, sopas eller skottas. Om det inte finns någon gångbana ska ett utrymme motsvarande en gångbana skottas, sopas och/eller sandas för att gångtrafikanter ska kunna ta sig fram.

  Ta bort sanden på våren

  När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Var noga med att inte sprida damm och smuts när du sopar upp grus. Det är inte bra för vår luftmiljö. Om du vattnar gruset innan du börjar sopa så binds dammet och sprids inte i luften.

  Om du inte skottar eller sandar kan du få böta

  Om du inte sandar eller skottar gångbanan eller annan yta som ska användas av gångtrafikanter riskerar du att: 

  • få böter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
  • bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

  Detsamma gäller om du inte sopar bort sanden när vintersäsongen är slut.

  Läs de fullständiga reglerna om renhållning av gångbanor i Föreskrifter om gångbanerenhållning i Uppsala kommun.

  Läs mer om skadestånd i Skadeståndslagen på riksdagen.se.

 3. Skotta fastighetens tak

  Du ansvarar också för att se till att snö och is från fastigheten inte skadar människor eller offentlig egendom.

  Om det finns risk för fallande is eller snö ska du

  • spärra av trottoarerna
  • sätta upp varningsskylt om snöras
  • röja undan snön och isen.

  Tänk på att du ansvarar för att snöröja taket även om du har satt upp varningsskyltar!

 4. Lämna snö på snötippar

  Om det blir mycket snö är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att forsla bort snöhögarna.

  Det finns snötippar intill Österleden i Nyby och vid Lurbo Ridcenter. Se infartsskyltar från Österleden och Lurbovägen.

 5. Hämta grovkornig sand

  Som privatperson kan du hämta grovkornig sand på flera olika platser i Uppsala. Företag och föreningar får inte hämta sand från Uppsala kommuns sandupplag.

  Uppsala tätort, Storvreta och Lindbacken

  1. Storvreta – Skogsvallsvägens västra sida i korsningen med Fullerövägen.
  2. Storvreta – Skogsvallsvägen/Basketvägen, vid infarten till gamla tippområdet, öster om Tipptoppen.
  3. Nyby – Österleden.
  4. Tuna backar – Bärbygatan mellan Pilot och Hangargatan.
  5. Tuna backar – Tunabergsgatan vid Tunabergsskolans norra del.
  6. Gränby – Råbyvägen, vid Gränby ishalls södra sida.
  7. Brillinge –  Smedjevägen 1, södra sidan efter korsningen med Storkällsvägen.
  8. Löten – Stagneliusgatan 1.
  9. Luthagen – Stabby Prästgården, Stabby Backe (vid informationstavlan för löparspåret).
  10. Årsta – Björnbärsgatan (längst ut på Fålhagsleden).
  11. Berthåga – Bertilsvägen 7, strax innan fotbollsplanen vid Berthåga IP
  12. Centrum – Fjalars gränd, vid bussuppställningsplatsen.
  13. Ekeby – Eriksbergsvägen, Ekebyvallen mellan Bruksvägen och Gråbergsvägen.
  14. Nåntuna – Nåntunavägen, mellan cirkulationsplatsen på väg 255 och Hemslöjdsvägen.
  15. Gottsunda – Valthornsvägen
  16. Sunnersta östra – Sunnerstavägen, bakom transformatorstationen som ligger i Grisslevägens förlängning.
  17. Sunnersta västra/Skarholmen – Granebergsvägen, på den stora asfalterade parkeringen som ligger mellan Skarholmsvägen och Seglarvägen.
  18. Nyby – Topeliusgatan, grusyta vid gamla Nyby förskola.
  19. Fålhagen – Gunsta backar.

  Du kan också hitta de olika platserna i en karta där siffrorna för varje plats finns utplacerade.
  Se på karta var du kan hämta sand i Uppsala (PDF, 3 MB)

 6. Felanmäl platser

  Du kan felanmäla platser som inte är skottade och sandade i formuläret för felanmälan av trafik- och utemiljö.

 7. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception Stationsgatan 12
  Måndag–fredag 7.45–16.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Dags att klippa häcken

  Som fastighetsägare har du ett ansvar att hålla efter häckar, buskar eller träd som växer ut från din tomt, så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Om det skulle hända en olycka på grund av att du glömt beskära dina växter, kan det innebära att du hålls ansvarig.

 • Nu vårstädar vi gatorna i centrum

  Torsdag 25 mars börjar vi vårstäda gatorna i Uppsala centrum.

 • Brottsförebyggande samverkan gör skillnad

  En permanent områdespolisgrupp, bättre belysning, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 - 2020 har resulterat i.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.